Oikea-aikainen, rakentava palaute tehostaa oppimista. Oppimisen lopputulosta mittaavan arvioinnin sijaan sekä koulutuksessa että työelämän jaksoilla ollaan siirtymässä oppimista tukevaan arviointiin.

Kurssin käytyäsi osaat kohdentaa arviointisi oikeisiin asioihin ja hyödyntää erilaisia arviointimenetelmiä. Lisäksi opit antamaan palautetta rakentavasti ja oikea-aikaisesti. Kurssilla käsitellään myös ohjattavan itsearviointitaitojen kehittämistä ja käydään havainnollisten esimerkkien avulla läpi onnistuneen palautekeskustelun toteuttaminen.

Tekijät

LL, Daniel Folger, toimii osa-aikaisena lääketieteellisen opettamisen väitöskirjatutkijana Helsingin yliopistolla kliinisen terveyskeskustyön ohessa.

LT, neurologian dosentti Mika Martikainen, toimii erikoislääkärikoulutuksen kehittämisen valtakunnallisena koordinaattorina Turun yliopistossa ja hallinnollisena osastonylilääkärinä Tyksin Neurokeskuksessa. Lääkärikouluttajan erityispätevyys.

FT, VTL, yliopistopedagogiikan ja sosiologian dosentti Eeva Pyörälä, toimii pedagogisena yliopsitonlehtorina Helsingin yliopistossa. Master in Medical Education -tutkinto Karoliinisesta instituutista. Fellow of Association for Medical Education in Europe.

TtM Tiina Putkuri, toimii verkko-oppimisen asiantuntijana Oppiportissa.