Ohjauksen linjakas suunnittelu tukee aktiivista, syväsuuntautunutta ja ymmärrykseen tähtäävää oppimista. Hyvä suunnitelma auttaa huomioimaan kaikki tarvittavat näkökulmat ohjausta toteutettaessa.

Tällä kurssilla opit selkeän ja konkreettisen mallin, jonka avulla voit suunnitella ja toteuttaa ohjaus- ja koulutustilanteet linjakkaasti. Käytännön tilanteisiin yhdistyvät esimerkit havainnollistavat ohjauksen suunnittelua hauskasti ja ymmärrettävästi. Kurssilla opit konkreettisia keinoja, joiden avulla saat ohjauksesta vaikuttavampaa. Lisäksi opit arvioimaan ohjauksen vaikuttavuutta ja pääset arvioimaan myös omaa toimintaasi ohjaajana.

Kurssilla opetettuja asioita voidaan hyödyntää myös koulutustilaisuuksien suunnittelussa.

Tekijät

FT, HLL Anni Peura, toimii osa-aikaisena koulutusylilääkärinä HUSn perusterveydenhuollon yksikössä.

LT, lääke-epidemiologian dosentti, yleislääketieteen erikoislääkäri Arja Helin-Salmivaara, toimii yleislääketieteen koulutusylilääkärinä HUSn perusterveydenhuollon yksikössä. Lääkärikouluttajan erityispätevyys.

LT, iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Outi Kortekangas-Savolainen, yliopistopedagogiikan laajat opinnot ja opettajan laaja-alainen kelpoisuus. Lääkärikouluttajan erityispätevyys. Työnohjaaja. Toimi pitkään Koulutuksen kehittämisyksikön johtajana Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.

TtM Tiina Putkuri, toimii verkko-oppimisen asiantuntija Oppiportissa.