Kuinka aktivoida ohjattavan omaa ajattelua ja ongelmanratkaisua? Entä miten aktivointi edistää oppimista? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin löydät vastauksia Aktivoivat ohjausmenetelmät -kurssilta.

Nykyaikaisen oppimiskäsityksen mukaan ohjattavaa passivoiva tiedon jakaminen tulisi korvata aktivoivilla ohjausmenetelmillä. Oppijan aktiivinen tiedon rakentelu tehostaa oppimista ja tekee oppimisesta myös hauskempaa. Tämän kurssin avulla opit hyödyntämään erilaisia aktivoivia menetelmiä osana ohjaustyötäsi. Käytännönläheiset esimerkit havainnollistavat aihetta ja kurssilla jaetut vinkit voi ottaa heti käyttöön.

Kurssi on osa Ohjaus ja oppiminen terveydenhuollossa -koulutuskokonaisuutta.

Tekijät

LT, anestesiologian ja tehohoitolääketieteen dosentti Leila Niemi-Murola, toimii kliinisenä opettajana Helsingin yliopistossa ja erikoislääkärinä HUS:ssa. Master of Medical Education-tutkinto Karoliinisesta instituutista ja lääkärikouluttajan erityispätevyys.

FT, VTL, yliopistopedagogiikan ja sosiologian dosentti Eeva Pyörälä, toimii pedagogisena yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa. Master in Medical Education -tutkinto Karoliinisesta instituutista. Fellow of Association for Medical Education in Europe.

LT, FT, työelämäprofessori Pasi Pöllänen, toimii ylilääkärinä KYMSOTE:ssa ja työelämäprofessorina Helsingin yliopistossa.

TtM Tiina Putkuri, toimii verkko-oppimisen asiantuntijana Oppiportissa.