Suojakaappi suojaa käyttökuntoon saatettavaa lääkettä kontaminaatiolta sekä työntekijää kaapissa käsiteltäviltä aineilta.

Suojakaappi on laminaarivirtaukseen perustuva lääkkeenvalmistustila, joka suojaa valmistettavaa tuotetta kontaminaatiolta. Lisäksi se suojaa työntekijää kaapissa käsiteltäviltä aineilta. Lääkkeitä tulisi käsitellä, ja ne tulisi käyttökuntoon saattaa siihen varatussa tilassa. Infusoitavat ja injisoitavat lääkevalmisteet tulee saattaa käyttökuntoon laminaari-ilmavirtauskaapissa, jos kaappi on käytettävissä.

Suojakaappeja on lääketeollisuudessa, sairaala-apteekeissa ja nykyisin myös yhä enenevässä määrin sairaaloiden osastoilla. Tässä aineistossa huomioidaan vain suojakaappien käyttö sairaaloiden osastoilla tai muissa terveydenhuollon yksiköissä. Tämä aineisto ei koske sairaala-apteekkien puhdastiloihin sijoitettuja suojakaappeja.

Suojakaappia käyttävän tulee tuntea laitteen toimintaperiaate, käyttöön hyväksytyt välineet, laitteen käyttöön sopiva pukeutuminen, kaapin puhdistaminen sekä toiminta suojakaapin käyttöön liittyvissä ongelmatilanteissa ja toimintahäiriöissä. Lisäksi käyttäjän tulee tuntea ja hallita aseptinen työskentely suojakaapissa.

Suojakaappi-verkkokoulutus on hyödyllinen kaikille sairaaloiden osastoilla tai muissa terveydenhuollon yksiköissä suojakaappeja käyttäville terveydenhuollon ammattilaisille.

Aineisto on laadittu itsenäistä opiskelua varten. Se on hyödyllinen myös uusien työntekijöiden perehdytyksessä, laiteajokortin suorittamiseen liittyvään näyttöön valmistauduttaessa sekä laitteiden käytön oikeellisuuden arvioimisessa ja tarkistamisessa.

Laitteen käyttäjän tulee aina perehtyä myös laitevalmistajan ohjeisiin sekä työyksikön sisäisiin ohjeisiin. Aineistossa on käytännön työtä helpottavat yksinkertaistetut kaaviot, joita voidaan muokata yksikkökohtaisesti huomioiden laitevalmistajan ohjeet sekä työyksikön sisäiset ohjeet.

Suojakaappi-laitekoulutus on osa sairaaloiden ja Kustannus Oy Duodecimin yhteistyönä tuottamaa Laitekoulutus verkkokoulutusta. Tämän osuuden vastuullisina tuottajina ovat toimineet Lapin ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueiden asiantuntijat.

Tekijät

Vastuutoimittajat

Anne Kokko, TtM, erikoissairaanhoitaja

Kirjoittajat

Päivi Sova, proviisori

Minna Knuutila-Jerkku, proviisori