Potilaslämmittimillä ehkäistään hypotermiaa ja lämmitetään jäähtynyttä potilasta.

Potilaan ulkoiset, kajoamattomat lämmityslaitteet - lämpöpuhaltimet, sähköiset lämmityselementit ja itselämpiävät peitteet -ovat käytössä ensihoidossa, päivystyksissä, vuodeosastoilla, teho- ja valvontaosastoilla sekä leikkaussaleissa ja heräämöissä. Potilaslämmittimiä käytetään normotermian säilyttämiseen ja palauttamiseen.

Tässä laitekoulutuksessa voit kerrata lämmönsäätelyn periaatteita, opit erilaisten potilaslämmittimien toimintaperiaatteet ja saat tietoa potilaan perioperatiivisesta lämpötasapainon säätelemisestä.

Laitteen käyttäjän tulee perehtyä omassa yksikössä käytettäviin laitteisiin, tutustua laitteiden ominaisuuksiin ja osata käyttää laitteita vaatimustason mukaisesti. Potilaslämmittimien käyttäjän tulee ymmärtää hoidon vaikutukset potilaan elintoimintoihin.

Tekijät

Miika Jäppinen, ensihoitaja YAMK

Johanna Katomaa, erikoissairaanhoitaja.

Tii Kouvalainen, sairaanhoitaja YAMK.