Infektioiden torjunta

Julkaistu 7.1.2015 • Päivitetty 20.4.2023

Hoitoon liittyvillä infektioilla (HLI) tarkoitetaan terveydenhuollon toimintayksikössä annetun hoidon aikana syntynyttä tai alkunsa saanutta infektiota. Merkittävä osa hoitoon liittyvistä infektioista voidaan ehkäistä tehokkailla torjuntatoimilla. Näin voidaan estää Suomessakin satoja kuolemia ja välttää 200–500 miljoonan euron vuosittaiset lisäkustannukset.

Tällä kurssilla ohjaamme tehokkaaseen infektioiden torjuntaan ja kerromme hoitoon liittyvistä infektioista (HLI). Kurssin jälkeen tiedät, mitä hoitoon liittyvät infektiot ovat ja osaat ehkäistä niitä omassa työssäsi.

Tämä kurssi on osa Oppiportin Potilasturvallisuus–koulutuskokonaisuutta. Kokonaisuus koostuu yhdeksästä verkkokurssista ja Potilasturvallisuuden perusteet –verkkokirjasta. Jokainen verkkokurssi käsittelee potilasturvallisuuden kannalta keskeisen aihealueen. Verkkokoulutus on tehty yhteistyössä HUS:n potilasturvallisuuden ohjausryhmän kanssa.

Tekijät

Infektiolääkäri Veli-Jukka Anttila toimii osastonylilääkärinä Meilahden kolmiosairaalassa ja vetää HYKS:n infektioidenntorjuntayksikköä.

Katariina Kainulainen on sisätatutien ja infektiosairauksien erikoislääkäri ja toimii infektiolääkärinä HUSissa Jorvin ja Lohjan sairaaloissa.

Hygieniahoitaja Päivi Kaivonen toimii HUSin infektioidentorjuntayksikössä.

Sairaanhoitaja Mia Ketonen toimiii TYKS:n infektio-osastolla.

LT Laura Lehtola toimii apulaisylilääkärinä HUS Tulehduskeskuksessa.

LT Juha Suhonen on infektiosairauksien, sisätautien ja kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri ja toimii HYKS:n Infektioklinikassa.

Hygieniahoitaja Taija Virta-Koskela toimii HUSin infektioidentorjuntayksikössä.

Hygieniahoitaja Irma Weijo toimii HUSin infektioidentorjuntayksikössä.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokoulutus

Laajuus

40 minuuttia

Kohderyhmä

Lääkärit, hoitajat ja muu terveydenhuollon henkilöstö.

Arviot

/ 40699 arviota
Pidin erityisesti lopussa olevista kysymyksistä, joilla pystyi varmistamaan että on omaksunut kurssin asioita.
Kurssin keskeisin anti oli omien työskentelytapojen arviointi.
Konkretisoitui miksi hyvä (käsi)hygienia hoitopaikoissa on niin tärkeää