Suoraan sisältöön

EKG ja sydän

Luento

Aikuisen hoitoelvytys

Ei käyttöoikeutta
Luento

Aikuisen peruselvytys

Ei käyttöoikeutta
Oppikirja

Anestesiakäsikirja

Ei käyttöoikeutta
Oppikirja

Anestesiologia, teho-, ensi- ja kivunhoito

Ei käyttöoikeutta
Oppikirja

Anestesiologian ja tehohoidon perusteet

Ei käyttöoikeutta
Luento

Aortan koarktaatio (COA)

Ei käyttöoikeutta
Luento

Avoin valtimotiehyt (PDA)

Ei käyttöoikeutta
Laitekoulutus

Defibrillaattorit

Ei käyttöoikeutta
Oppikirja

EKG

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

EKG ja hitaat rytmihäiriöt

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

EKG ja iskemia

Ei käyttöoikeutta
Webinaari

EKG ja iskemiatulkinta

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

EKG ja nopeat rytmihäiriöt

Ei käyttöoikeutta
Laitekoulutus

EKG-laitteet

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

EKG:n perusteet ja systemaattinen tulkinta

Ei käyttöoikeutta
Koulutuskokonaisuus

EKG:n tulkinta

Verkkokurssi

Elvytys

Ei käyttöoikeutta
Luento

Eteisväliseinäaukko (ASD)

Ei käyttöoikeutta
Luento

Johdatus kriittisen sydänvikaepäilyn arviointiin

Ei käyttöoikeutta
Luento

Kammioväliseinäaukko (VSD)

Ei käyttöoikeutta
Oppikirja

Kardiologia

Ei käyttöoikeutta
Oppikirja

Käytännön lastenkardiologiaa

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Kliinisen rasituskokeen suoritus ja tulkinta

Ei käyttöoikeutta
Luento

Konotrunkaaliviat (Fallot Tetralogia)

Ei käyttöoikeutta
Luento

Läppäahtaumat

Ei käyttöoikeutta
Luento

Läppävuotojen arviointi

Ei käyttöoikeutta
Luento

Lapsen elvytys

Ei käyttöoikeutta
Luento

Lasten 2D ultraäänen perusnäkymät

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Lasten EKG:n tulkinta

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Lasten hätätilanteet ja elvytys

Ei käyttöoikeutta
Luentokokonaisuus

Lasten sydämen ultraäänitutkimuksen peruskurssi, luennot 2022

Ei käyttöoikeutta
Luento

Milloin epäilen oikovirtausvikaa, oikovirtausvian arviointi

Ei käyttöoikeutta
Luento

Perikardiumnesteen arviointi

Ei käyttöoikeutta
Luento

Suurten suonten transpositio (TGA)

Ei käyttöoikeutta
Luento

Syanoottiset kriittiset sydänviat

Ei käyttöoikeutta
Luento

Sydämen toiminnan arvio 2D ultraäänellä

Ei käyttöoikeutta
Luento

Systeemiverenkiertoa rajoittavat kriittiset sydänviat

Ei käyttöoikeutta
Luento

UÄ-laitteet, tutkimusolosuhteet, kuvan muodostuminen, kuvan optimointi ja lausunto

Ei käyttöoikeutta
Laitekoulutus

Väliaikaiset tahdistimet

Ei käyttöoikeutta
Luento

Vastasyntyneen elvytys

Ei käyttöoikeutta