Luennot antavat hyvän perustan lasten sydämen ultraäänitutkimuksen laadukkaaseen tekemiseen sekä ultraääninäkymien tulkintaan. Luennoilla esitettävät havainnollistavat opetusvideot tukevat opetusta.

Luennoissa käsitellään synnynnäisten sydänvikojen ultraäänidiagnostiikkaa vastasyntyneisyyskaudesta myöhempään lapsuuteen. Luennoissa käydään läpi ultraäänitutkimuksen perusnäkymiä, kriittisen sydänvian ultraäänidiagnostiikkaa sekä muiden merkittävien sydänvikojen ultraäänidiagnostiikkaa 17 luennon ja niissä esitettävien ultraäänivideoiden avulla. Kurssiin sisältyy 17 välitehtäväkokonaisuutta.

Oppimistavoitteet

  • Osaat ottaa sydämen ultraäänitutkimuksen perusnäkymät.
  • Osaat optimoida ultraäänikuvan laadun.
  • Osaat tulkita kriittisen sydänvian ultraääninäkymät.
  • Osaat perusasiat eri synnynnäisten sydänvikojen ultraäänilöydöksistä eri ikäisillä lapsilla.
  • Osaat arvioida sydämen toimintaa ultraäänitutkimuksella.

Luennot

Sydänultraäänen alkeet:

1. UÄ-laitteet, tutkimusolosuhteet, kuvan muodostuminen, kuvan optimointi ja lausunto, lastenkardiologian dosentti Taisto Sarkola

2. Lasten 2D ultraäänen perusnäkymät, lastenkardiologian dosentti Taisto Sarkola

Kriittiset sydänviat:

3. Johdatus kriittisen sydänvikaepäilyn arviointiin, lastenkardiologian dosentti Tiina Ojala

4. Syanoottiset kriittiset sydänviat, lastenkardiologian dosentti Tiina Ojala

5. Systeemiverenkiertoa rajoittavat kriittiset sydänviat, lastenkardiologian dosentti Tiina Ojala

6. Valtasuonten transpositio (TGA), lastenkardiologian dosentti Tiina Ojala

Muut merkittävät sydänviat:

7. Läppäahtaumat, lastenkardiologian dosentti Tuija Poutanen

8. Aortan koarktaatio (COA), lastenkardiologian dosentti Tuija Poutanen

9. Konotrunkaaliviat (Fallot Tetralogia), lastenkardiologian dosentti Tuija Poutanen

Oikovirtausviat:

10. Milloin epäilen oikovirtausvikaa, oikovirtausvian arviointi, lastenkardiologi Kaisa Ylänen

11. Eteisväliseinäaukko (ASD), lastenkardiologi Kaisa Ylänen

12. Kammioväliseinäaukko (VSD), lastenkardiologi Kaisa Ylänen

13. Eteis-kammioväliseinäaukko (AVSD), lastenkardiologi Kaisa Ylänen

14. Avoin valtimotiehyt (PDA), lastenkardiologi Kaisa Ylänen

Sydämen toiminnan ja läppävuotojen arvio:

15. Sydämen toiminnan arvio 2D ultraäänellä, lastenkardiologi Mari Ylinen

16. Läppävuotojen arviointi, lastenkardiologi Mari Ylinen

17. Perikardiumnesteen arviointi, lastenkardiologi Mari Ylinen

Saat luennoista suoritusmerkinnän ja todistuksen, kun käyt koko luennon läpi ja suoritat siihen liittyvät tehtävät hyväksytysti. Muistathan, että saadaksesi suorituksen, sinun tulee olla kirjautuneena Oppiporttiin.

Asiantuntijat

Tiina Ojala, lastenkardiologian dosentti, Uusi Lastensairaala, HYKS.

Taisto Sarkola, lastenkardiologian dosentti, Uusi Lastensairaala, HYKS.

Mari Ylinen, lastenkardiologi, LT, Uusi Lastensairaala, HYKS.

Tuija Poutanen, lastenkardiologian dosentti, Lastenklinikka, TAYS.

Kaisa Ylänen, lastenkardiologi, LT, Lastenklinikka, TAYS.