EKG on EKG:n tulkinnan perusteos, jossa tarkastellaan käytännön työssä yleisimmin esiintyviä ja potilaiden hoidon kannalta olennaisia EKG-muutoksia.

EKG-verkko-oppikirjan sisältö on tarkistettu ja päivitetty. Kauttaaltaan uudistuneita osuuksia ovat lasten EKG:n erityispiirteitä ja tahdistin EKG:tä käsittelevät luvut. Myös muihin osuuksiin on tullut tarkistuksia ja täydennyksiä.

Teoksen näkökulma ulottuu sydäninfarktipotilaan valvontaongelmista oireettoman henkilön fysiologisiin sopeutumismuutoksiin. Tarkastelussa painotetaan käytännön työssä yleisimmin esiintyviä ja potilaiden hoidon kannalta olennaisia EKG-muutoksia. Teoksen teoreettinen tieto auttaa omaksumaan EKG:n perusteet ja löydösten osuva tulkinta hyödyttää merkittävästi käytännön potilastyöskentelyä.

Sydänsairauksen tutkimusmenetelmänä EKG on korvaamaton. EKG heijastaa sydämen osien rakenteellisia, fysiologisia ja patologisia muutoksia antaen arvokasta laadullista ja määrällistä tietoa sydämen osien kuormituksesta ja vaurioista. Sydämen rytmihäiriöiden tunnistaminen ilman EKG-tutkimusta olisi mahdotonta.

Verkko-oppikirjaa täydentävien EKG:n tulkinnan lähtökohtia ja systemaattiseen tulkintaan opastavien artikkelien ja potilastapaustehtävien avulla on mahdollista harjoitella systemaattista EKG-tulkintaa ja opetella EKG-viivaimen käyttöä. Taitoja voi testata 15 potilastapaustehtävässä.

Toimittajat

Markku Mäkijärvi,  johtajaylilääkäri, HUS; LT, dosentti

Kjell Nikus, kardiologian erikoislääkäri,Tays Sydänsairaala; LT, professori

Pekka Raatikainen, rytmikardiologian ylilääkäri, HYKS; LT, dosentti

Hannu Parikka, kardiologian erikoislääkäri, HYKS Sydän- ja keuhkokeskus; LT

Kirjoittajat

 • Aapo Aro, LL
 • Markku Eskola, LT, dos.
 • Antti Hedman, LT, dos.
 • Anita Hiippala, LL
 • Juhani Junttila, LT, dos.
 • Tuomas Kerola, LT, dos.
 • Ulla-Maija Koivisto, LT
 • Petri Korhonen, LT, dos.
 • Ville Kytö, LT, dos.
 • Jari Laukkanen, LT, dos.
 • Jyri Lommi, LT, dos.
 • Annukka Marjamaa, LT
 • Markku Mäkijärvi, LT, dos.
 • Tuomo Nieminen, LT, DI, prof.
 • Kjell Nikus, LT, prof.
 • Sami Pakarinen, LT
 • Hannu Parikka, LT
 • Tuija Poutanen, LT, dos.
 • Pekka Raatikainen, LT, dos.
 • Paavo Uusimaa, LT, dos.
 • Matti Viitasalo, LKT, prof.
 • Saila Vikman, LT, dos.