Sepelvaltimotautikohtauksen kliinisessä arvioinnissa tärkein käytössä oleva tutkimus on EKG.

Tällä kurssilla käymme läpi iskemian aiheuttamat EKG-muutokset sekä opetamme niiden tunnistamista ja tulkintaa.

Tekijät

LT, dosentti Pekka Raatikainen on kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri ja toimii ylilääkärinä HYKS:n Sydän- ja keuhkokeskuksessa.

LT Hannu Parikka on kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri ja toimii HYKS:n Sydän- ja keuhkokeskuksessa.

LT, dosentti Markku Mäkijärvi on kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri ja toimii HUS:n johtajaylilääkärinä.

LT, dosentti Kjell Nikus on kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri ja toimii TAYS:n Sydänsairaalassa.