Käytännön lastenkardiologiaa tiivistää lastenkardiologian viimeisen tutkimustiedon. Sen aihealueita ovat verenkiertoelimistön tutkimukset lapsuusiällä, synnynnäiset rakenteelliset sydänviat ja muut sydänsairaudet sekä synnynnäisten sydänvikojen hoito ja seuranta.

Käytännön lastenkardiologiaa -teos koostuu neljästä osasta: verenkiertoelimistön tutkimukset lapsuusiällä, synnynnäiset rakenteelliset sydänviat, muut sydänsairaudet ja synnynnäisten sydänvikojen hoito ja seuranta. Kirjassa käsitellään mm. sydänvikojen seulontaa, diagnostiikkaa, hoitokäytäntöjä ja potilaiden kokonaisennustetta. Siinä on myös seikkaperäinen katsaus synnynnäisten sydänsairauksien taustalla olevaan genetiikkaan, joka on tulossa yhä tärkeämmäksi lastenkardiologiassa.

Kirja on tarkoitettu kaikille niille, jotka kohtaavat lastenkardiologisia ongelmia työssään. Se pyrkii helpottamaan lastenkardiologisten hoitoratkaisujen tekoa ja parantamaan näin entisestään potilaiden hoidon laatua.

Käytännön lastenkardiologiaa -teoksen kirjoittajina on runsas joukko suomalaisia lastenkardiologeja kaikista yliopistosairaaloista. Mukana on myös muita alan huippuasiantuntijoita.

Toimittajat

Tiina Ojala LT, dos.

Juha-Matti Happonen LL.

Eero Jokinen LKT, prof.

Jaana Pihkala LT, dos.

Kirjoittajat

 • Kristiina Aittomäki LT, prof.
 • Tero-Pekka Alastalo LT, dos.
 • Anita Arola LT
 • Talvikki Boldt LT
 • Anneli Eerola LT
 • Henrik Ekblad LKT, dos.
 • Marianne Eronen LT, dos.
 • Juha-Matti Happonen LL
 • Anita Hiippala LL
 • Miia Holmström LT, dos.
 • Ilkka Jaakkola LT
 • Hannu Jalanko LKT, prof.
 • Eero Jokinen LKT, prof.
 • Merja Kallio LT
 • Markku Leskinen LT
 • Olle Nyblom LL
 • Tiina Ojala LT, dos.
 • Jaana Pihkala LT, dos.
 • Olli Pitkänen LT, dos.
 • Tuija Poutanen LT
 • Otto Rahkonen LT
 • Hanna Ruotsalainen LL
 • Heikki Sairanen LKT, prof.
 • Jukka Salminen LT, dos.
 • Eeva Salo LKT, dos.
 • Anne Sarajuuri LT
 • Taisto Sarkola LT, dos.
 • Vedran Stefanovic LKT, dos.
 • Katrin Strengell TtM, ravitsemusterapeutti
 • Maila Turanlahti LT
 • Anu Wartiovaara LT, prof.