EKG sisältää valtavasti tietoa ja sen tulkinta voi olla vaikeaa. Suurin osa lääkäreistä tunnistaa tavallisimmat EKG-muutokset, kuten akuutin sydäninfarktin tai yleisimmät rytmihäiriöt, mutta aina on epätyypillisiä löydöksiä ja harvinaisuuksia, jotka vain harva havaitsee.

EKG:tä ei voi oppia ulkoa, mutta sen käytössä voi kehittyä katsomalla yhä uusia EKG-käyriä ja harrastamalla sen tulkintaa. Voit opiskella systemaattista EKG-tulkintaa siihen opastavien kurssien, potilastapaustehtävien ja oppikirjan avulla.

Kokonaisuuteen kuuluvat sisällöt

  • EKG:n perusteet ja systemaattinen tulkinta (Verkkokurssi)
  • EKG ja hitaat rytmihäiriöt (Verkkokurssi)
  • EKG ja nopeat rytmihäiriöt (Verkkokurssi)
  • EKG ja iskemia (Verkkokurssi)
  • EKG (Oppikirja)