Puhdas ja hyväkuntoinen suu on jokaiselle ihmiselle tärkeä. Suun terveydentila vaikuttaa yleisterveyteen ja hyvinvointiin, elämän laatuun, sairastuvuuteen, tarvittavien lääkkeiden määrään, sairaalapäivien tarpeeseen ja kuolleisuuteen. Kun potilas saapuu sairaalaan tai hoivaan, hoitohenkilökunnan tulee kiinnittää huomiota myös hänen suunsa terveyteen. Hengitystieongelmille alttiille tehohoitopotilaille suun terveydestä huolehtiminen on erityisen tärkeää.

Potilaiden suun terveyden tulisi pysyä hoitojakson aikana ennallaan, mutta parhaimmassa tapauksessa muuttua parammaksi. Tällä kurssilla opit tutkimaan ja arvioimaan potilaan suun terveyttä ja tunnistamaan poikkeavat tilanteet ja tarjoamaan tukea ja ohjausta suun hoidossa potilaan yksilölliset tarpeet ja haasteet huomioon ottaen.

Tekijät

Kaija Hiltunen, dosentti, EHL, Helsingin yliopisto

Niina Nivala-Huhtaniska, hammashoitaja, suuhygienisti, järjestöasiantuntija, Tehy ry.

Ami Heikkinen, opetushoitaja, HUS.

Terhi Lemetti, TtT, kliininen asiantuntija, HUS

Anniina Heikkilä, kehittämispäällikkö, HUS

Minna Huuhtanen, verkkokoulutusasiantuntija, Kustannus Oy Duodecim