Hoidon tarpeen arviointia tekevät ja akuuttivastaanotolla toimivat terveydenhuollon ammattilaiset kohtaavat erilaisia hammasperäisiä infektioita. Hammasinfektiopotilaat hakeutuvat usein lääkärin vastaanotolle, koska eivät välttämättä tunnista oiretta hammasperäiseksi tai koska oireet akutisoituvat päivystysaikaan. Potilaan sairautta arvioitaessa on tärkeää osata ottaa huomioon myös hammasperäiset syyt pään ja kaulan alueen oireiden taustalla.

Tällä kurssilla opit tunnistamaan hammasperäisen infektion oireet, ymmärtämään miten ne syntyvät ja millaisesta hoidosta potilaat hyötyvät. Opit myös arvioimaan infektion vaikeusastetta, aloittamaan hoidon ja ohjaamaan potilaat jatkohoitoon.  

Tekijät

Olli-Pekka Lappalainen, lääketieteen tohtori, erikoishammaslääkäri, suu- ja leukakirurgi, HUS

Hanna Välimaa, lääketieteen tohtori, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri ja erikoishammaslääkäri, HUS

Johanna Tulonen-Tapio, yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri, Kustannus Oy Duodecim ja Etelä-Karjalan hyvinvointialue.

Minna Huuhtanen, verkkokoulutusasiantuntija, Kustannus Oy Duodecim