Hyvä suun terveys vaikuttaa iäkkään kokonaisterveyteen ja elämänlaatuun. Sen edistäminen ja ylläpitäminen on usein moniammatillista yhteistyötä eikä kosketa pelkästään suuterveyden ammattilaisia.

Sisältö

Webinaari käsittelee iäkkään suun terveyden perusteita antaen käytännönläheisiä vinkkejä ja työkaluja suun terveyden edistämiseen sekä ylläpitämiseen. Koulutuksessa käydään läpi tavallisimpia suun terveyden haasteita ja puhutaan hoitopoluista sekä hoitosuosituksista. Koulutuksen jälkeen tiedät, miltä terve suu näyttää ja kuinka voit omalla toiminnallasi vaikuttaa ikääntyneen suun terveyteen.

Webinaari on suunnattu ikääntyneitä hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille etenkin kotihoidossa ja hoivayksiköissä. Webinaari soveltuu myös alan opiskelijoille ja opettajille.

Oppimistavoitteet

  • Ymmärrät suun terveyden merkityksen osana iäkkään kokonaisterveyttä ja elämänlaatua.
  • Tiedät oman roolisi ja vastuusi iäkkään suun terveyden edistämisessä ja ylläpitämisessä.
  • Saat keinoja tehdä vaikuttavaa työtä.
  • Saat käytännön työkaluja arjen työhön.

Ohjelma 13.2.2024

Aika Ohjelma
Klo 13.45 Webinaaritila aukeaa
Klo 14.00 Tervetuloa webinaariin!
Petra Kupari, pj.
Klo 14.05 Miksi suun terveys on tärkeää?
Päivi Siukosaari
Klo 14.30 Suun terveyden edistäminen
Niina Nivala-Huhtaniska
Klo 15.10 Kuiva suu
Päivi Siukosaari
Klo 15.30 Ikääntyneen suu osana kokonaisterveyttä
Päivi Siukosaari ja Niina Nivala-Huhtaniska
Klo 15.45 Kysymyksiä ja keskustelua
Klo 15.55 Webinaarin päätössanat
Petra Kupari, pj.
Klo 16.00 Webinaari päättyy

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Asiantuntijat

Niina Nivala-Huhtaniska, hammashoitaja, suuhygienisti. Hän on työskennellyt monipuolisesti niin yksityissektorilla, perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa. Lisäksi hän on ollut työryhmän jäsenenä tekemässä Hotus-hoitosuositusta palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa olevan potilaan suun hoidosta. Tällä hetkellä Niina toimii järjestöasiantuntijana Tehy ry:ssä.

Päivi Siukosaari, HLT, erikoishammaslääkäri, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto. Hänellä on suugeriatrian ja hammaslääkärikouluttajan erityispätevyydet. Opetustyön lisäksi hän tekee kliinistä työtä ja hänellä on pitkäaikainen kokemus vanhusten suunhoidosta.

Petra Kupari, sairaanhoitaja YAMK, Oppiportin webinaarien tuotepäällikkö sekä tämän webinaarin puheenjohtaja.