Muistisairaan hoito -teoksessa kuvataan hyvän hoidon periaatteita ja toimintatapoja.

Muistisairauden hoidon perustana on muistisairaan elämänarvojen, elämäntavan ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen.

Muistisairaan hoito -teos auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään muistisairauksiin liittyviä käyttäytymisen muutoksia. Muistisairaan kohtaamista ja ohjaamista kuvataan käytännönläheisesti. Toimintakyvyn tukemisen perustana painottuvat päivittäisen elämän aktiivisuus ja turvallisuus.

Hoidon järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyen käsitellään palvelutarpeen arvioimista, hoidon laatua sekä erilaisia hoitotilanteita. Muita aiheita ovat muun muassa muistojen ja muistelun merkitys, muistisairaan läheisen tukeminen, oikeudellinen ennakointi sekä ravitsemus ja lääkehoito. Tapausesimerkit auttavat hahmottamaan käytännön tilanteita ja toimintatapoja.

Toimittajat

Merja Hallikainen, LT, neurologian erikoislääkäri

Annikka Immonen, FM, erikoissairaanhoitaja

Riitta Mönkäre, FM, erikoissairaanhoitaja, työnohjaaja (STOry)

Pirkko Pihlakari, sairaanhoitaja-kätilö, YAMK, seksuaalineuvoja

Kirjoittajat

 • Timo Erkinjuntti, LKT, prof. emer.
 • Merja Hallikainen, LT
 • Päivi Hartikainen, LT, dos.
 • Jonna Havia-Michelsson, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja AMK
 • Taina Hellsten, LT
 • Leonie Hohenthal-Antin, YTT
 • Annikka Immonen, FM, erikoissairaanhoitaja
 • Hanna Jokinen, PsT, dos.
 • Maiju Jämsä, geronomi AMK
 • Miia Kivipelto, LT, prof.
 • Hannele Koillinen, LT
 • Anne Koivisto, LT, prof.
 • Sari Laitinen, FL, musiikkiterapeutti
 • Marja Lankinen, sairaanhoitaja AMK, jalkojenhoitaja
 • Eija Lönnroos, LT, prof.
 • Susanna Melkas, LT, apulaisprof.
 • Pirjo Mikkolainen, fysioterapeutti, sairaanhoitaja AMK
 • Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, OTT, dos.
 • Riitta Mönkäre, FM, erikoissairaanhoitaja
 • Tiia Ngandu, LT, dos.
 • Henna Nikumaa, sosionomi YAMK
 • Toini Nukari, erikoissairaanhoitaja
 • Pirkko Pihlakari, sairaanhoitaja-kätilö YAMK
 • Minna Pöyhönen, LT, prof.
 • Anne Remes, LT, prof.
 • Tapani Rönnemaa, LKT, prof.
 • Lotta Salo, Ttm, ravitsemusterapeutti
 • Timo Strandberg, LKT, prof.
 • Anne Susiluoto, toimintaterapeutti AMK
 • Risto Vataja, LL
 • Satu Wäre-Åkerblom, arkkitehti SAFA