Diabeteksen hoidossa painottuvat yksilöllisesti elintavat, ruokavalio- ja liikuntahoito sekä niiden yhteensovittaminen tarpeenmukaisiin lääkehoitoihin ja insuliinihoitoon.

Diabeteksen hoito on glukoosiaineenvaihdunnan häiriöiden hoidon lisäksi liitännäis- ja lisäsairauksien hoitoa ja ehkäisyä.

Diabetes-teoksessa kuvataan glukoosiaineenvaihdunnan sekä rasva- ja valkuaisaineiden aineenvaihdunnan häiriöiden mekanismeja sekä häiriöiden aiheuttamien lisäsairauksien patofysiologiaa.

Hoidon tavoitteiden määrittely ja hoidon suunnittelu tehdään yhteistyönä diabetesta sairastavan kanssa. Pitkäaikaissairauden hoidossa korostuu aktiivinen hoidon seuranta sekä ja omahoidon ja hoidossa jaksamisen tukeminen. Verenglukoosin seurannan yhteydessä annetaan ohjeita muun muassa sensoroinnin hyödyntämisestä.

Elintapoihin liittyen käsitellään syömistä, liikkumista ja painonhallintaa. Insuliinihoito-osuudessa kuvataan eri insuliinien vaikutusta, insuliinien käyttöä ja annostelua, myös insuliinipumppuhoitoa. Muiden lääkkeiden osalta tuodaan esille yleiset hoidon periaatteet sekä lääkekohtaiset käytössä huomioitavat asiat.

Erikseen käsitellään tyypin 1 ja tyypin 2 hoitoa sekä raskausdiabeteksen, lasten, työikäisten ja iäkkäiden hoitoa. Diabetekseen liittyvien lisäsairauksien ehkäisy, oireet ja hoito kuvataan elinryhmittäin.

Toimittajat

Pirjo Ilanne-Parikka LT, sisätautien erikoislääkäri, diabeteksen hoidon erityispätevyys

Leo Niskanen LKT, sisätautiopin dosentti, sisätautien, endokrinologian ja geriatrian erikoislääkäri, diabeteksen ja haavan hoidon erityispätevyys

Tapani Rönnemaa LKT, sisätautien erikoislääkäri, diabeteksen hoidon erityispätevyys, professori

Marja-Terttu Saha LT, lastenendokrinologian dosentti, lastentautien ja yleislääketieteen erikoislääkäri, diabeteksen hoidon erityispätevyys

Kirjoittajat

 • Anne Antikainen FT
 • Tapani Ebeling LT, dos.
 • Anu Heikkilä LT
 • Kirsi Heinonen YTM, sosiaalipsykologi, liikuntasuunnittelija
 • Tanja Hellsten LT
 • Lotta Holm fysioterapeutti AMK
 • Jaana Huhtanen jalkojenhoitaja
 • Juha Hänninen LL, VTK
 • Sari Härmä-Rodriguez YTM, sairaanhoitaja
 • Pirjo Ilanne-Parikka LT
 • Vesa Juutilainen LL
 • Hannu Järveläinen LKT, prof.
 • Risto Kaaja LKT, prof.
 • Ilkka Kaartinen LT
 • Marja Kalavainen FT, ravitsemusterapeutti
 • Vuokko Kallioniemi LL
 • Päivi Keskinen LT, dos.
 • Tanja Ketola-Kinnula EHL, LL
 • Kirsi Kettunen LL
 • Hannu Koponen LKT, prof.
 • Mari Koski sairaanhoitaja
 • David Laaksonen LT, dos.
 • Jorma Lahtela LKT, dos.
 • Jouni Lapinleimu LT
 • Riikka Lautamäki LT, dos.
 • Marko Lempinen LT, dos.
 • Eija Leppiniemi sairaanhoitaja
 • Satu Mäkelä LT, dos.
 • Taisto Mäkelä apuvälineteknikko
 • Leo Niskanen LKT, dos.
 • Arja Ojalammi erikoissairaanhoitaja
 • Tuula Pekkarinen LT, dos.
 • Kirsi Pietiläinen LT, prof.
 • Paula Poukka LL
 • Milla Rosengård-Bärlund LT
 • Eija Ruuskanen THM, ravitsemusterapeutti
 • Tapani Rönnemaa LKT, prof.
 • Marja-Terttu Saha LT, dos.
 • Lorenzo Sandini LL
 • Timo Sane LKT, prof. h.c.
 • Markku Saraheimo LT
 • Ursula Schwab FT, prof.
 • Minna Stolt TtT, dos., jalkaterapeutti AMK
 • Paula Summanen LKT, dos.
 • Anna-Leena Tapio jalkaterapeutti
 • Aila Tiitinen LKT, prof.
 • Satu Vehkavaara LT, dos.
 • Pirkka Vikatmaa LT, dos.
 • Irene Vuorisalo YTM, sosiaalipoliitikko, vanhusasiamies
 • Marja Vääräsmäki LT, dos.