Geriatria-teos käsittelee kattavasti vanhenemisen fysiologiaa sekä vanhenemismuutosten yhteyksiä sairauksien ilmenemiseen ja hoidon ongelmiin.

Teoksessa on kuvattu yksityiskohtaisesti vanhusten yleisten oireyhtymien syntymekanismeja, niiden erotusdiagnostiikkaa ja selvittelytapoja. Sen alussa esitellään vanhenemisen elimistössä aiheuttamien muutosten lisäksi niitä erityispiirteitä, joita vanhuspotilaan hoidossa tulee ottaa huomioon sekä vanhusten palvelujärjestelmiä. Tautikohtainen osa on tiivis tietopaketti, jossa esitetään ikääntyneiden sairauksien kliiniset ilmentymät ja hoidon erityispiirteet.

Geriatria-teoksen tavoitteena on esittää vanhusten sairauksien problematiikkaa mahdollisimman realistisesti ja käytännönläheisesti samalla uusin tutkimusnäyttö huomioon ottaen.

Teos on suunnattu ensisijaisesti lääkäreille ja lääketieteen opiskelijoille. Se sisältää keskeistä ja käytännönläheistä tietoa myös muille vanhusten hoitotyötä tekeville.

Toimittajat

Reijo Tilvis on geriatrian emeritusprofessori Helsingin yliopistossa. LL 1973, LKT 1980, kokeellisen sisätautiopin dosentti 1982, sisätautiopin dosentti 1984. Sisätautien erikoislääkäri 1982, geriatrian erikoislääkäri 1985.

Kaisu Pitkälä on yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon professori Helsingin yliopistossa. LL 1983, LKT 1991, geriatrian dosentti 2003, geriatrian erikoislääkäri 1996, yleislääketieteen erikoislääkäri 1997, sisätautien erikoislääkäri 1999.

Timo Strandberg on geriatrian professori Helsingin ja Oulun yliopistossa. LL 1978, LKT 1983, kokeellisen sisätautiopin dosentti 1992, sisätautien erikoislääkäri 1992, geriatrian erikoislääkäri 1993.

Raimo Sulkava on geriatrian emeritusprofessori Itä-Suomen yliopistossa. LL 1974, LKT 1983, neurologian dosentti 1985, neurologian erikoislääkäri 1980, geriatrian erikoislääkäri 1985.

Matti Viitanen on geriatrian professori Turun yliopistossa. LL 1975, LKT 1987, geriatrian dosentti 1991, sisätautien erikoislääkäri 1983, geriatrian erikoislääkäri 1988.

Kirjoittajat

 • Perttu Arkkila, LT, dosentti
 • Pertti Ebeling, LT, dosentti
 • Erkki Elonen, LKT, dosentti
 • Harriet Finne-Soveri, LT, dosentti
 • Terttu Harju, LT, dosentti
 • Tiina Huusko, LT
 • Juha Hänninen, LL, VTK
 • Ulla Koivuniemi, Fysioterapeutti
 • Hannu Koponen, LT, professori
 • Outi Kortekangas-Savolainen, LT, dosentti
 • Marja-Liisa Laakkonen, LT, dosentti
 • Jouko Laurila, LT, dosentti
 • Esa Leinonen, LT, professori
 • Marjatta Leirisalo-Repo, LKT, professori emerita
 • Jukka Meurman, professori, LKT, HLT
 • Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, OTT, dosentti
 • Tiina Petäjävaara, Erikoislääkintävoimistelija
 • Anne Pietinalho, LKT, dosentti
 • Kaisu Pitkälä, LKT, professori
 • Tapio Rantanen, LL
 • Pirkko Routasalo, dosentti, THT
 • Tuula Saarela, LT, FK
 • Kari Sammalkorpi, LKT
 • Maaria Seppälä, LT, va ylilääkäri
 • Timo Strandberg, LKT, professori
 • Raimo Sulkava, LKT, professori emeritus
 • Merja Suominen, ETT, dosentti
 • Reijo Tilvis, LKT, professori emeritus
 • Jaakko Valvanne, LKT, professori
 • Matti Viitanen, LKT, professori
 • Maarit Wuorela, LT
 • Matti Vuoristo, LKT, professori