Anestesiakäsikirjassa kuvataan käytännönläheisesti perioperatiivisen hoidon vaiheet, eri potilasryhmien anestesiaan liittyvät tekijät sekä toimenpide- ja erikoisalakohtaiset erityispiirteet.

Teoksessa käsiteltyjä aiheita ovat leikkausta edeltävä arviointi ja ohjaus, anestesiahoidon suunnittelu, peruselintoimintojen tarkkailu ja turvaaminen sekä leikkauksen jälkeinen hoito. Anestesian toteutusta koskevaan ohjeistukseen sisältyvät muun muassa anestesiamuodot, lääkkeet, leikkausasennot, anestesian riittävyyden arviointi ja kivunhoito.

Käsikirjan sisältö kattaa alan keskeiset osaamisvaatimukset. Ohjeistus perustuu uusimpaan tutkimustietoon, kotimaisten toimintayksiköiden vakiintuneisiin toimintamalleihin ja noin 150 kirjoittajan anestesiatyökokemukseen.

Teos on laadittu anestesiologien ja anestesiatyötä tekevien sairaanhoitajien päivittäisen työn tueksi. Aineisto on hyödyllinen kaikille terveydenhuollon ammattihenkilöille, jotka tarvitsevat tietoa anestesiatyöstä esimerkiksi potilasohjauksen tai perehdytyksen tueksi. Lääketieteen ja hoitotyön opiskelijoille teos tarjoaa syventävää ja yksityiskohtaista tietoa käytännön anestesiatyöstä.

Anestesiakäsikirja ilmestyi painettuna kirjana huhtikuussa 2024.

Teos korvaa aiemmin käytössä olleet Anestesiahoitotyön käsikirjan (Duodecim 2013) ja Anestesiaoppaan (Duodecim 2002).

Päätoimittajat

Ulla Ahlmén-Laiho LT, erikoislääkäri

Johanna Katomaa erikoissairaanhoitaja

Toimittajat

Maija-Liisa Kalliomäki LT, dosentti, erikoislääkäri

Heikki Laine LL, erikoislääkäri

Klaus Olkkola LKT, professori, erikoislääkäri

Sami Soljanlahti LT, erikoislääkäri

Tatu Tiala sairaanhoitaja, TtM

Miikka Väyrynen sairaanhoitaja

Kirjoittajat

Petri Aaltonen LL

Fitim Abazi sairaanhoitaja

Ulla Ahlmén-Laiho LT

Harme Ahmadi sairaanhoitaja

Tiina Alakoski sairaanhoitaja

Katarina Andersson sairaanhoitaja

Tiina-Maria Ansio sairaanhoitaja

Veli-Jukka Anttila LT, dos.

Patricia Bertényi sairaanhoitaja

Teija Englund sairaanhoitaja

Johannes Förster LT

Anu Granvik LL

Juha Grönlund LT

Päivi Grönroos sairaanhoitaja

Pertti Hakala LT

Merja Hallikainen LT

Esa Hammarén LT

Martina Havrdová LL

Katja Heikkinen sairaanhoitaja, TtT

Paula Heimonen sairaanhoitaja

Jukka Helander sairaanhoitaja

Toni Hentula ensihoitaja (AMK)

Sari Hermonen erikoisröntgenhoitaja

Seppo Hiippala LT

Arja Hoikka erikoissairaanhoitaja

Emilia Hongisto sairaanhoitaja, kätilö, FM

Maarit Hult LL

Ville-Veikko Hynninen LT

Tom Häggblom sairaanhoitaja

Jenna-Riina Hämäläinen sairaanhoitaja

Minna Ilmakunnas LT

Mika Isohanni LKT

Ritva Jokela LT, dos.

Samuli Jokinen LL

Nina Kallio sairaanhoitaja (YAMK), terveydenhoitaja

Jari Kalliomäki LL

Maija-Liisa Kalliomäki LT, dos.

Aleksei Kamõsan LL

Sari Karlsson LT, dos.

Ari Katila LL

Johanna Katomaa erikoissairaanhoitaja

Kai Kiviluoma LT, dos.

Emma Klemettilä LL

Kosti Koivisto-Kokko LL

Hannele Koivula-Tynnilä sairaanhoitaja, TtM

Vesa Kontinen LT, dos.

Mari Koppanen sairaanhoitaja (YAMK), MSc.

Kati Kortelainen LL

Tii Kouvalainen sairaanhoitaja (YAMK)

Maria Kratz LL

Brita Krogerus sairaanhoitaja

Tiina Kurvinen sairaanhoitaja, TtM

Carita Källi sairaanhoitaja

Andrus Körgvee LL

Heikki Laine LL

Timo Laitio LT, dos.

Sirkka-Liisa Lauronen LL

Mikko Lax LL

Anna-Elina Lehtinen LT, dos.

Maria Lepänhaara sairaanhoitaja

Heidi Lindén sairaanhoitaja

Tanja Liukas sairaanhoitaja, kätilö, TtM

Laura Liukkonen sairaanhoitaja

Anna Lundén LL

Teemu Luostarinen LT

Juha Lähde LL

Heidi Maikola sairaanhoitaja

Kreu Maisniemi LL

Anu Maksimow LT, dos.

Noora Mallat LL

Tuula Manner LKT, dos.

Tiina Marjamäki sairaanhoitaja, TtM

Mihkel Meinberg LL

Hanna Metsämäki sairaanhoitaja

Merja Mosorin sairaanhoitaja

Tuomas Mäkelä sairaanhoitaja

Marja-Liisa Mäkinen sairaanhoitaja

Sini-Tuuli Nick sairaanhoitaja

Teija Nieminen LL

Minna Niskanen LT, dos.

Oskar Nyholm sairaanhoitaja

Timo Nyyssönen LL

Klaus Olkkola LKT, prof.

Johanna Ollila LL

Riku Palanne LT

Maija Parkkali sairaanhoitaja

Maria Parviainen LL

Marko Peltoniemi LT

Anne Pesonen LT

Eero Pesonen LT

Liisa Petäjä LT

Mikko Pitkänen LKT, dos.

Satu Poikajärvi sairaanhoitaja, TtT

Meri Poukkanen LT

Maija-Liisa Puustinen erikoissairaanhoitaja

Rami Puustinen LL

Reino Pöyhiä LT, prof.

Niina Raitio sairaanhoitaja

Nina Rannikko LL

Anna Rantanen sairaanhoitaja, TtM

Matias Rantanen LL

Hannele Raukola sairaanhoitaja

Satu Rauta TtM, erikoissairaanhoitaja

Elina Reponen LT

Mia Ryhänen erikoissairaanhoitaja, TtM

Nora Räisänen sairaanhoitaja

Teijo Saari LT, prof.

Timo Salomäki LT, dos.

Anna Salonen LL

Harry Scheinin LT, dos.

Waltteri Siirala LT

Mirka Sivula LT

Sami Soljanlahti LT

Tuula Sorvari sairaanhoitaja

Martti Suokas LL

Anu Suoraniemi sairaanhoitaja

Timea Szanto LT, dos.

Riikka Takala LT, dos.

Hannele Tamminen sairaanhoitaja

Pekka Tarkkila LT, dos.

Kirsi Terho sairaanhoitaja, KHA, TtM

Risto Tertti LT, prof.

Tatu Tiala sairaanhoitaja, TtM

Elina Tiippana LT

Eija Tiusanen sairaanhoitaja

Marjo Toivanen terveydenhoitaja

Jenni Toivonen LT, dos.

Miretta Tommila LT

Leena Torppa sairaanhoitaja

Pirjo Tunturi erikoissairaanhoitaja, FM

Maisa Töyräs LL

Tuija Uosukainen sairaanhoitaja

Sami Urtamo LL

Tomi Vainio LL

Maija Valta sairaanhoitaja, TtM

Marko Vesanen LL

Leena Vikatmaa LT, dos.

Taru Vespervuo LT

Mari Virtanen sairaanhoitaja

Olli Väisänen LT

Olli Vänttinen LL

Miikka Väyrynen sairaanhoitaja

Heikki Vääräniemi LL

Taina Westerlund LT

Erika Wilkman LT, dos.

Yavuz Yildirim LL

Arvi Yli-Hankala LT, prof.

Virpi Ylitalo sairaanhoitaja

Marja-Liisa Ylitalo-Airo sairaanhoitaja