Lapsen kaltoinkohtelu on vakava riskitekijä lapsen terveydelle, kehitykselle ja hyvinvoinnille. Kaltoinkohtelu voi ilmetä monin eri tavoin eikä sen tunnistaminen ole aina helppoa, sillä se voi olla piilossa tai lapsi ei uskalla kertoa siitä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa epäilyistään viranomaisille tarvittavien toimenpiteiden käynnistämiseksi.

Sisältö

Webinaarin tavoitteena on antaa terveydenhuollon ammattilaisille tietoa ja työkaluja lasten kaltoinkohtelun ja laiminlyönnin merkkien tunnistamiseen sekä viranomaisilmoitusten tekemiseen. Kuulet, millaisia oireita, löydöksiä ja käyttäytymismuutoksia lapsella voi olla, jos hän on joutunut kaltoinkohtelun tai laiminlyönnin kohteeksi, ja miten näihin tilanteisiin tulee reagoida.

Webinaarissa kerrotaan myös, mitä ilmoitusvelvollisuus tarkoittaa käytännössä, ja mitä seurauksia ilmoituksella on lapselle ja hänen perheelleen. Lisäksi kuulet lastensairaalan toimijoiden ja kouluterveydenhoitajan näkökulmaa lasten kohtaamiseen ja läsnäoloon heidän arjessaan. Webinaari antaa myös mahdollisuuden esittää kysymyksiä ja keskustella aiheesta muiden osallistujien kanssa.

Webinaari tarjoaa perustietoa aiheesta ja soveltuu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka kohtaavat tai hoitavat alle 18-vuotiaita tai heidän perheitään. Webinaari soveltuu myös näiden alojen opiskelijoille ja opettajille.

Oppimistavoitteet

  • Osaat tunnistaa kaltoinkohtelun merkit sekä kaltoinkohtelun uhan alla olevat lapset ja nuoret.
  • Tiedät miten ja milloin tehdään lastensuojeluilmoitus ja tutkintapyyntö poliisille.
  • Saat keinoja hankalien asioiden puheeksi ottoon lapsen sekä hänen perheensä kanssa.
  • Ymmärrät sujuvan moniammatillisen yhteistyön merkityksen työskennellessäsi lapsen ja hänen perheensä kanssa.

Ohjelma 27.8.2024

Aika Ohjelma
Klo 13.45 Webinaaritila aukeaa
Klo 14.00 Tervetuloa webinaariin!
Petra Kupari, pj.
Klo 14.05 Lapsen kaltoinkohtelun tunnistaminen
Sarimari Tupola
Klo 14.35 Milloin ja miten teen viranomaisilmoituksia?
Elisa Valkama
Klo 15.05 Kouluterveydenhoitaja lapsen rinnalla kulkijana
Hanna Lietzen
Klo 15.35 Kysymyksiä ja keskustelua
Klo 15.55 Webinaarin päätössanat
Petra Kupari, pj.
Klo 16.00 Webinaari päättyy

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Asiantuntijat

Terveydenhoitaja Hanna Lietzen työskentelee kouluterveydenhuollossa Päijät-Hämeen hyvinvointialueella.

LT, lastentautien erikoislääkäri Sarimari Tupola työskentelee HUS Uuden Lastensairaalan sosiaalipediatrian vastaanotolla.

VTM, sosiaalityöntekijä Elisa Valkama työskentelee HUS Uudessa Lastensairaalassa.

Sairaanhoitaja YAMK Petra Kupari on Oppiportin webinaarien tuotepäällikkö sekä webinaarin puheenjohtaja.