Mielenterveysongelmiin liittyvistä riskitekijöistä on paljon tietoa ja niihin on mahdollista vaikuttaa. Kouluterveydenhoitajat kohtaavat vuosittain koko ikäluokan, joten heillä on erinomaiset mahdollisuudet huomata mielenterveyttä uhkaavia tilanteita jo varhaisessa vaiheessa.

Tällä kurssilla käydään läpi mielenterveyttä uhkaavat riskitekijät ja mielenterveyttä suojaavat tekijät. Kurssilla opit antamaan ennaltaehkäisevää psykoedukaatiota sekä hyödyntämään muita konkreettisia keinoja, joiden avulla voit vaikuttaa mielenterveyttä uhkaaviin tekijöihin.

Verkkokurssi on suunnattu kouluterveydenhoitajille, mutta soveltuu myös muille ammattiryhmille. Verkkokurssin sisältö painottuu yläkouluikäisiin.

Kurssi on ensimmäinen osa Mielenterveyden edistäminen kouluterveydenhuollossa -koulutuskokonaisuutta.

Tekijät

Th, TtT, dosentti Tuovi Hakulinen, toimii tutkimuspäällikkönä THL:lla.

Th, TtT Tiina Mäenpää, toimii Terveydenhoitajaliiton puheenjohtajana.

LT, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri ja dosentti Anna Sofia Sarvasmaa, toimii osastonlääkärinä HUS nuorisopsykiatriassa.

TtM Tiina Putkuri, toimii verkko-oppimisen asiantuntijana Oppiportissa. On toiminut kouluterveydenhoitajana Espoon kaupungilla ja sairaanhoitajana HUS nuorisopsykiatriassa.