Kouluterveydenhoitajat tapaavat peruskouluikäisiä masentuneita, ahdistuneita ja itsetuhoisia lapsia ja nuoria muun muassa terveystarkastuksissa. Oireita on tärkeää osata tunnistaa, arvioida ja lievittää myös kouluterveydenhoidossa.

Ahdistuneisuushäiriöt ovat lasten ja nuorten yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä. Masennustilat ja itsetuhoisuus lisääntyvät merkittävästi nuoruusiässä. Tällä kurssilla opit tunnistamaan kouluikäisen masennuksen, ahdistuneisuuden ja itsetuhoisuuden. Lisäksi opit arvioimaan masennuksen ja ahdistuneisuuden oireita sekä itsetuhoisuutta luotettavasti ja tutustut konkreettisiin keinoihin, joiden avulla lievittää niiden oireita. Kurssilla käydään läpi myös jatkohoidon järjestäminen.

Verkkokurssi on suunnattu kouluterveydenhoitajille, mutta soveltuu myös muille ammattiryhmille. Verkkokurssin sisältö painottuu yläkouluikäisiin.

Kurssi on kolmas osa Mielenterveyden edistäminen kouluterveydenhuollossa -koulutuskokonaisuutta.

Tekijät

Th, TtT, dosentti Tuovi Hakulinen, toimii tutkimuspäällikkönä THL:lla.

Th, TtT Tiina Mäenpää, toimii Terveydenhoitajaliiton puheenjohtajana.

LT, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri ja dosentti Anna Sofia Sarvasmaa, toimii osastonlääkärinä HUS nuorisopsykiatriassa

Th, TtM Tiina Putkuri, toimii verkko-oppimisen asiantuntijana Oppiportissa. On toiminut kouluterveydenhoitajana Espoon kaupungilla ja sairaanhoitajana HUS nuorisopsykiatriassa.