Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria -teoksessa käsitellään lasten ja nuorten tavallisimmat mielenterveyden häiriöt, niiden tunnetut etiologiset tekijät ja hoidossa yleisimmin käytettävät menetelmät. Lisäksi käsitellään lastenpsykiatriaan ja nuorisopsykiatriaan liittyviä erityiskysymyksiä ja lainsäädäntöä. Yhteistyö erikoisalojen välillä on toteutettu käytännönläheisesti yhdistämällä sekä lastenpsykiatrian että nuorisopsykiatrian asiantuntemus.

Lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisy on mahdollista ja taloudellisesti kannattavaa. Kasvuiän mielenterveyden häiriöiden hoitaminen ehkäisee aikuisiän mielenterveyden häiriöitä, ja myös vanhemman sairastuessa psyykkisesti perheen lapset ja nuoret tulee erityisesti ottaa huomioon. Mitä aiemmin tukevat ja kuntouttavat toimet aloitetaan, sitä parempiin tuloksiin päästään. Siksi myös jokaisen terveydenhuollon ammattilaisen tulee tunnistaa tavallisimpiin lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöihin liittyvät ominaispiirteet sekä kehitykseen myönteisesti vaikuttavat tekijät ja huomioida ne lapsia ja nuoria kohdatessaan.

Toimittajat

Kirsti Kumpulainen, lastenpsykiatrian professori, ylilääkäri lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, Itä-Suomen yliopisto ja KYS. Lasten yksilöpsykoterapeutti, perhepsykoterapeutti.

Eeva Aronen, lastenpsykiatrian professori, ylilääkäri lastenpsykiatrian erikoislääkäri, Helsingin yliopisto ja HYKS. Perhepsykoterapeutti.

Hanna Ebeling, lastenpsykiatrian professori, ylilääkäri, nuorisopsykiatrian dosentti, lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, Oulun yliopisto ja OYS. Lasten yksilöpsykoterapeutti, perhepsykoterapeutti, psykoanalyytikko IPA.

Eila Laukkanen, nuorisopsykiatrian professori, ylilääkäri psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, Itä-Suomen yliopisto ja KYS. Psykoanalyytikko IPA.

Mauri Marttunen, nuorisopsykiatrian professori, Helsingin yliopisto ja HYKS Tutkimusprofessori, osastojohtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Kaija Puura, lastenpsykiatrian dosentti, ylilääkäri lastenpsykiatrian erikoislääkäri, Tampereen yliopisto ja TAYS. Perhepsykoterapeutti.

Andre Sourander, lastenpsykiatrian professori, ylilääkäri, lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, Turun yliopisto, TYKS ja Columbian yliopisto, New York. Perheterapiakouluttaja.

Kirjoittajat

 • Veikko Aalberg, LKT, professori
 • Jukka Aaltonen, LKT, professori emeritus
 • Marjatta Antikainen, LT, dosentti
 • Eeva Aronen, LKT, professori
 • Ritva Belt, LT, psykoterapeutti (VET)
 • Anne-Mari Borg, LT
 • Synnöve Carlson, LKT, dosentti, professori
 • Päivi Danner, MSc
 • Hanna Ebeling, LT, el, professori
 • Leena Ehrling
 • Ritva Erkolahti, LKT, dosentti
 • Ben Furman
 • David Gyllenberg, LT
 • Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu, LL
 • Henna Haravuori, LT
 • Tarja Heino, VTT, dosentti
 • Anne Heinonen, YTM
 • Markus Henriksson, LT, dosentti
 • Ulla Hintikka, FT, psykoterapeutti
 • Jukka Huttunen, LL
 • Juha Hämäläinen, professori
 • Taina Juven, LT
 • Jarmo Jääskeläinen, LT, professori
 • Matti Kaivosoja, LT
 • Mirjam Kalland, KT, dosentti
 • Riittakerttu Kaltiala-Heino, LT, professori
 • Katja Karhunen, PsM
 • Linnea Karlsson, LT,dosentti
 • Max Rasmus Johannes Karukivi, LT
 • Pälvi Kaukonen, LL
 • Anne Kauppi, LT
 • Hilkka Keistinen
 • Anu Kippola-Pääkkönen, YTM, toimintaterapeutti
 • Eeva-Riitta Kokkonen, LT, psykoterapeutti (VET)
 • Jarmo Kontunen, PsL
 • Laura Korhonen, LL, LT, dosentti
 • Saija Korpela-Turunen, kuvataideterapeutti
 • Terhi Koskentausta, LKT
 • Minna Koskinen, LL, EL, psykoterapeutti
 • Marjaana Kuitu, Toimintaterapeutti Amk
 • Mika Kuitunen, KM
 • Kirsti Kumpulainen, LT, professori
 • Sanna Kuusikko-Gauffin, Ph.D
 • Anneli Kylliäinen, PsT
 • Reija Latva, LT
 • Tanja Laukkala, LT
 • Eila Laukkanen, LT, dosentti professori
 • Venla Inkeri Lehti, LT
 • Johannes Lehtonen, LKT, professori (emeritus)
 • Pirkko Lehto-Salo, LL, FT
 • Susanna Leivonen, LL
 • Nina Lindberg, LT, dosentti, professori
 • Päivi Lindholm, LL
 • Soile Loukusa, FT
 • Ilona Luoma, LT, dosentti
 • Mauri Marttunen, LT, professori
 • Mervi-Marja Mero, LL, psykoterapeutti (VET)
 • Irma Moilanen, LKT, professori (emerita)
 • Kari Moilanen, LL
 • Pirjo Mäki, Professori, psykiatrian ja nuorisopsykiatrian dosentti
 • Mirjami Mäntymaa, LT
 • Sara Määttä, LT, dosentti
 • Solja Niemelä, LT, professori
 • Eeva Nikkola, EL, LT
 • Leila Paavola-Ruotsalainen, FT
 • Juulia Paavonen, LT, VTK
 • Marjukka Pajulo, dosentti
 • Tiina Paunio, LT, professori
 • Jaana Pernu, YTM, PsM
 • Jorma Piha, LKT, dosentti, professori (emeritus)
 • Leena Pihlakoski, LL
 • Kaija Puura, LT, dosentti
 • Anita Puustjärvi, LL
 • Kari Pylkkänen, LL, professori, MSc
 • Nina Pyykkönen, PsL
 • Janne Pöyhtäri, sairaanhoitaja, psykoterapeutti
 • Hanna Raaska, LT
 • Anu Raevuori-Helkamaa, LT, dosentti
 • Klaus Ranta, LL, PsM, dosentti
 • Kati Rantanen, PsT
 • Leena Repokari, LT
 • Kaisa Riala, dosentti
 • Pertti Rintahaka, LKT
 • Terja Ristkari, esh
 • Kirsi Salmela, toimintaterapeutti (AMK)
 • Saara Salo, tohtori
 • Päivi Santalahti, dosentti
 • Jari Sinkkonen, LT, dosentti
 • Andre Sourander, MD, PhD, professori
 • Jan Stenberg, FT
 • Thea Strandholm, PsL
 • Laura Suomalainen, LT dosentti
 • Jouko Tainio, LKT
 • Tuula Tamminen, LKT, professori
 • Jukka Tervo, musiikkiterapeutti
 • Anitta Toivanen, psykoterapeutti (VET)
 • Tommi Tolmunen, dosentti
 • Matti Tolvanen, OTT, professori
 • Erja Tuompo-Johansson, LL, LT
 • Tuija Turunen, PsT
 • Anna Sofia Urrila, LT
 • Ritva Vanninen, LT, professori
 • Hannu Westerinen, LL
 • Liisa Viheriälä, LL
 • Helena Vorma, LT, Lääkintäneuvos
 • Arja Voutilainen, LKT
 • Mikko Vuorenpää, OTT, professori
 • Karri Välimäki, OTK
 • Maritta Välimäki, TtT, dosentti, professori
 • Antti-Jussi Ämmälä, LL