ADHD:lla tarkoitetaan aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden neurokehityksellistä häiriötä, jota esiintyy noin 5–7- %:lla kouluikäisistä ja 2–4- %:lla aikuisista. Sen ydinoireita ovat tarkkaamattomuus, aktiivisuuden säätelyn vaikeus ja impulsiivisuus. ADHD:n hoidossa voidaan käyttää psykososiaalisia menetelmiä ja lääkehoitoa.

Sisältö

Webinaari päivittää tietosi ADHD:sta käytännönläheisestä näkökulmasta eri ikäryhmät huomioiden. Webinaarista saat tietoa siitä, miten oireet ilmenevät arjessa, miten oireita arvioidaan ja hoidetaan sekä vinkkejä ADHD-oireisen kohtaamiseen. Koulutus lisää ymmärrystä ADHD-oireiden aiheuttamista haasteista sekä oireiden kanssa selviytymisen keinoista.

Webinaari soveltuu terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille sekä alan opiskelijoille ja opettajille, jotka tarvitsevat perustietoa aiheesta.

Oppimistavoitteet

  • Tiedät perusperiaatteet ADHD:n diagnosoinnista ja hoidosta.
  • Saat tietoa ADHD:sta ja oireiden ilmenemisestä eri ikäryhmissä.
  • Ymmärrät ammattilaisen roolin ADHD-oireisen hoidossa ja tukemisessa.
  • Osaat kohdata ADHD-oireisen arvostavasti.
  • Saat tietoa ADHD-oireisen arjen sujuvuutta tukevista keinoista.

Ohjelma 30.1.2024

Aika Ohjelma
Klo 13.45 Webinaaritila aukeaa
Klo 14.00 Tervetuloa webinaariin!
Petra Kupari, pj.
Klo 14.05 ADHD:n diagnostiikka ja arviointi lääkärin näkökulmasta
Anita Puustjärvi
Klo 14.30 Miten diagnoosi näkyy arjessa?
Kirsi Saukkola
Klo 14.55 Hoidon yleiset periaatteet ja lääkehoito
Anita Puustjärvi
Klo 15.20 ADHD-oireisen kohtaaminen
Kirsi Saukkola
Klo 15.45 Kysymyksiä ja keskustelua
Klo 15.55 Webinaarin päätössanat
Petra Kupari, pj.
Klo 16.00 Webinaari päättyy

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Asiantuntijat

Anita Puustjärvi, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lastenpsykiatrian vastaava lääkäri, Pohjois-Savon hyvinvointialue. Hän on myös ADHD Käypä hoito -työryhmän puheenjohtaja ja toimii kouluttajana sekä Kelan asiantuntijalääkärinä. Hänellä on lastenpsykoterapian erityispätevyys.

Kirsi Saukkola, terveysneuvos. Lisäksi hän on kouluttaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja.

Petra Kupari, sairaanhoitaja YAMK, Oppiportin webinaarien tuotepäällikkö sekä tämän webinaarin puheenjohtaja.