ADHD:n ja autismikirjon tunnistaminen tytöillä ja naisilla on tärkeää, sillä heidän oireensa voivat ilmetä epätyypillisesti. Monet tytöt ja naiset osaavat peittää neuroepätyypillisiä piirteitään, mikä voi viivästyttää diagnoosin saamista tai jopa estää sen kokonaan. Diagnoosin puute tai viivästyminen, sekä asianmukaisen tuen puuttuminen, voivat altistaa muille ongelmille.

Sisältö

Webinaarissa käydään läpi tyttöjen ja naisten ADHD:n sekä autismikirjon häiriöiden diagnostiikkaa, psykiatrista erotusdiagnostiikkaa ja komorbiditeettia. Koulutuksessa syvennytään siihen, miksi tyttöjen ja naisten oireilun tunnistaminen voi olla haastavaa, millaisia oireet ovat sekä miten ne ilmenevät arjessa ja neuropsykiatrisissa tutkimuksissa. Lisäksi käsitellään milloin ADHD:n ja autismikirjon häiriöiden epäily on aiheellinen ja miten hoidolla, kuntoutuksella ja lääkehoidolla voidaan tukea tyttöjä ja naisia läpi elämänkaaren.

Webinaari soveltuu terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille sekä alan opiskelijoille ja opettajille, jotka tarvitsevat perustietoa aiheesta.

Oppimistavoitteet

  • Ymmärrät millaisia tyttöjen ja naisten ADHD ja autismikirjon häiriöt voivat olla.
  • Osaat epäillä ADHD:ta ja autismikirjon häiriötä oireiden takana.
  • Tiedät hoidon ja kuntoutuksen perusperiaatteet.
  • Ymmärrät komorbiditeetin ja psykiatrisen erotusdiagnostiikan merkityksen.

Ohjelma 26.11.2024

Aika Ohjelma
Klo 13.45 Webinaaritila aukeaa
Klo 14.00 Tervetuloa webinaariin!
Petra Kupari, pj.
Klo 14.05 Milloin epäillä ADHD:ta ja autismin kirjoa tytöillä ja naisilla?
Elina Santti
Klo 14.50 Miten ADHD:n ja autismin erityispiirteet näkyvät tyttöjen ja naisten arjessa?
Veera Koponen
Klo 15.15 Miten lääkkeettömällä hoidolla, lääkehoidolla ja kuntoutuksen keinoin voidaan tukea ADHD:n ja autismin kirjon tyttöjä ja naisia?
Veera Koponen ja Elina Santti
Klo 15.35 Potilastapaus
Elina Santti ja Veera Koponen
Klo 15.45 Kysymyksiä ja keskustelua
Klo 15.55 Webinaarin päätössanat
Petra Kupari, pj.
Klo 16.00 Webinaari päättyy

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Asiantuntijat

PsM, neuropsykologian erikoispsykologi Veera Koponen työskentelee Pirkanmaan hyvinvointialueella Tays:in neurologian kuntoutusyksikössä sekä Tampereen yliopistolla.

LKT, psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Elina Santti toimii linjajohtajana ja ylilääkärinä HUS Nuorisopsykiatrian linjalla.

Sairaanhoitaja YAMK Petra Kupari on Oppiportin webinaarien tuotepäällikkö sekä webinaarin puheenjohtaja.