Psykiatria-teoksen joulukuussa 2023 avattu päivitys sisältää uusimman luotettavan tiedon mielenterveydestä ja sen häiriöistä sekä laajemmin koko psykiatriasta vastaamaan ajankohdan ja myös tulevaisuuden tarpeita.

Sisällön uudistamiseen on vaikuttanut mm. kasvava kiinnostus mielenterveyttä kohtaan, lisääntyvä tieto mielenterveyden häiriöistä, hoidon tarpeen lisääntyvä tiedostaminen ja psykososiaalisten hoitojen ja psykoterapian kasvava kysyntä sekä lainsäädännön muutokset. Lisäksi lääkehoidoille ja muille biologisille hoidoille on tullut uusia käyttötapoja ja sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuvat jatkuvasti. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuessa erikoissairaanhoidon ja peruspalveluiden yhteistyö tarvitsee kehittämistä, ja potilasturvallisuus sekä potilaiden ja heidän läheistensä asema ovat vahvistuneet hoidon suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Mielenterveyden kehitys luo menestyksen ja selviytymisen edellytykset sekä yksilölle että koko ihmisyhteisölle. Teoksen tavoitteena on edistää psykiatrista hoitoa riittävän yksityiskohtaisten, käytännön toimintaa tukevien ja Suomen oloihin soveltuvien hoito-ohjeiden myötä.

Kirja palvelee sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden ja yhteiskunnan muidenkin toimijoiden tarpeiden lisäksi oppilaitosten ja korkeakoulujen opiskelijoiden tarpeita. Se tarjoaa lisäksi vankkaa asiatekstiä potilaille, heidän läheisilleen ja kaikille mielenterveydestä kiinnostuneille.

Toimittajat

Jouko Lönnqvist

Psykiatrian emeritusprofessori, Helsingin yliopisto

Tutkimusprofessori (eläkkeellä), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Markus Henriksson

Psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto

Ylijohtaja, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)

Mauri Marttunen

Nuorisopsykiatrian professori, Helsingin yliopisto ja HUS

Tutkimusprofessori (eläkkeellä), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Timo Partonen

Psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto

Tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Kirjoittajat

 • Aalberg Veikko LKT, prof.
 • Aaltonen Jukka LKT, prof.
 • Aronen Eeva LKT, prof.
 • Haravuori Henna LT, dos.
 • Henriksson Markus LT, dos.
 • Hietala Jarmo LKT, prof.
 • Isometsä Erkki LT, prof.
 • Järnefelt Heli PsT
 • Jääskeläinen Erika LT, dos.
 • Kaltiala Riittakerttu LT, YTK, prof.
 • Kampman Olli LT, prof.
 • Karila Irma PsT
 • Karlsson Hasse LT, FM, prof.
 • Kieseppä Tuula LT, dos.
 • Koivisto Maaria LL
 • Koponen Hannu LT, dos., prof.
 • Korkeila Jyrki LT, prof.
 • Lauerma Hannu LT, dos.
 • Leinonen Esa LT, prof.
 • Leppämäki Sami LT, dos.
 • Levola Jonna LT
 • Lindberg Nina LT, prof.
 • Läksy Kristian LT
 • Lönnqvist Jouko LKT, prof.
 • Markkula Niina LT, dos.
 • Marttunen Mauri LT, prof.
 • Melartin Tarja LT, dos.
 • Miettunen Jouko FT, prof.
 • Niemelä Solja LT, dos., apulaisprof.
 • Partonen Timo LT, dos., tutkimusprof.
 • Pesonen Tuula LT
 • Pirkola Sami LT, dos., prof.
 • Raaska Kari LT
 • Rissanen Aila LKT, prof.
 • Räsänen Sami LT, prof.
 • Sourander André LT, prof.
 • Sundman Peter VTK
 • Suokas Jaana LT, dos.
 • Suvisaari Jaana LT, dos., tutkimusprof.
 • Taiminen Tero LT, dos.
 • Tiihonen Jari LT, prof.
 • Vataja Risto LL