Pitkäaikaiseen hoitosuhteeseen perustuva työn järjestäminen tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille mahdollisuuden työskennellä potilaan ja koko perheen kanssa. Näin syntyy yhteistyö, jossa kertyy tietoa perheen aiemmista vaiheista, muutoksista ja kriiseistä, sekä näiden tapahtumien käsittelysta.

Lääketiede on perinteisesti hoitanut potilaita lähinnä yksilöinä noudattaen biolääketieteellistä lähestymistapaa. Tieteelliset havainnot viittaavat kuitenkin siihen, että hoitotyöhön tarvitaan etenkin perusterveydenhuollossa laajempaa näkökulmaa.

Omalääkärijärjestelmä tai muu pitkäaikaiseen hoitosuhteeseen perustuva työn järjestelytapa tarjoaa lääkärille mahdollisuuden työskennellä potilaan ja koko perheen kanssa. Näin syntyy luottamuksellinen yhteistyösuhde, jossa lääkärille kertyy vähitellen enenevästi tietoa perheen aiemmista vaiheista, muutoksista ja kriisivaiheista, sekä näiden tapahtumien käsittelytavoista. Avuksi lääkärit ja muut perusterveydenhuollon ammattihenkilöt tarvitsevat kuitenkin systemaattista koulutusta ja uusien moniammatillisten työtapojen kehittämistä.

Potilas, perhe ja perusterveydenhuolto -kirjassa käytetään viitekehyksenä biopsykososiaalista diagnosointi- ja hoitomallia, joka käyttää potilaiden hoidossa perhelääketieteellisiä ja perheterapeuttisia hoitomenetelmiä. Malli ottaa huomioon potilaan ja perheen, mutta myös moniammatillisen tiimin, jonka kanssa lääkäri työskentelee terveydenhuollossa, mm. neuvolassa, sekä sosiaali- ja koulutoimessa. Perheterapeuttien näkökulma on vahvasti esillä useissa kirjan artikkeleissa. Kirjassa pohditaan miten kaikenlaisten perheiden, myös uus- ja sateenkaariperheiden, omia voimavaroja parhaiten hyödynnetään hoitotyössä. Kirjassa käsitellään lisäksi mm. somatisaatiota, mielenterveydenongelmia, päihteiden käyttöä ja perheväkivaltaa.

Potilas, perhe ja perusterveydenhuolto on tarkoitettu yleislääkäreille, työterveyslääkäreille, psykiatreille, perheterapeuteille ja muille sosiaali- ja terveydenhuollon sekä koulutoimen ammattilaisille. Lisäksi kirja sopii näiden alojen opiskelijoille.

Toimittajat

Pekka Larivaara eläkkeellä oleva professori Oulun yliopistossa. LL 1971, LKT 1987, yleislääketieteen erikoislääkäri 1977, perhelääketieteen dosentti 1995.

Sirpa Lindroos on työskennellyt pitkään terveyskeskuslääkärinä. Nykyään hän toimii psykoterapeuttina ja psykoterapeuttikouluttajana. LL 1981, psykiatrian erikoislääkäri 2008.

Taina Heikkilä toimii terveyskeskuslääkärinä Hattulan kunnassa. LL 1979.

Kirjoittajat

 • Jukka Aaltonen, LKT, professori emeritus
 • Yrjö Alanen, LKT, professori
 • Heidi Alenius, LL, terveyskeskuslääkäri, lääkäritoimittaja
 • Katarina Fagerström, VTM
 • Taina Heikkilä, lääket.lis
 • Marke Hietanen-Peltola, LT
 • Marja-Leena Hyypiä, LL
 • Sirpa Kaakinen, Erikoislääkäri
 • Juha Katajamäki, EL
 • Esko Kumpusalo, professori
 • Anneli Kuusinen, LL
 • Aarno Laitila, dosentti Perheterapeutti VET, professori
 • Pekka Larivaara, LKT, professori
 • Sirkka Larivaara, FM
 • Sirpa Lindroos, LL
 • Rauno Mäkelä, LKT, dosentti
 • Marja Niskasaari
 • Liisa Pietilä, Yleislääketieteen erikoislääkäri
 • Jorma Piha, LKT, dosentti professori (emeritus)
 • Markku Puro, LL
 • Risto Raivio, LL
 • Eija-Liisa Rautiainen, PsT
 • Leena Saramies, EL
 • Jaakko Seikkula, Pst, professori
 • Tytti Solantaus, professori, LKT, Tutkimusprofessori
 • Riitta Suhonen, TT
 • Sirkku Suontausta-Kyläinpää, LL
 • Anja Taanila, professori
 • Sirkku Tukiainen, YM
 • Jan-Christer Wahlbeck, psykologi
 • Kari Valtanen, LL, lastenpsykiatri
 • Leena Väisänen