Kauttaaltaan päivitetty Kliininen neuropsykologia sisältää sairauskohtaista tietoa ja neuropsykologisen tutkimuksen ja kuntoutuksen yleisperiaatteita. Pääpainona ovat keskeisiin neurologisiin sairauksiin sekä kehityksellisiin häiriöihin liittyvät kognitiiviset oirekuvat ja kuntoutuminen sekä ajokykyisyys, oikeustoimikelpoisuus ja työkykyisyys.

Kliinisen neuropsykologian tutkimuskohteena on aivojen toimintahäiriöiden vaikutus tiedonkäsittelytoimintoihin, tunteisiin ja käyttäytymiseen. Neuropsykologiselle asiantuntemukselle on laaja-alaista tarvetta mm. osana muistisairauksien diagnostiikkaa väestön ikääntyessä sekä traumaattisten aivovammojen seuraamusten tunnistamisessa ja kuntoutuksessa. Tietoyhteiskunnan haasteet edellyttävät taitoa ymmärtää ihmisen tiedonkäsittelytoimintojen mahdollisuuksia ja rajoituksia.

Kliininen neuropsykologia -teoksessa tutkitaan aivojen toimintahäiriöiden vaikutuksia kognitiiviseen toimintakykyyn ja käyttäytymiseen. Teos keskittyy aikuisiän neuropsykologisiin häiriöihin ja oirekuviin, jotka liittyvät pääasiassa neurologisiin ja psykiatrisiin sairauksiin sekä kehityksellisiin oirekuviin. Siinä kuvataan keskeiset neuropsykologiset häiriöt, eri sairauksien oirekuvat sekä neuropsykologisen kuntoutuksen periaatteet eri häiriöissä. Lisäksi käsitellään neuropsykologista työ- ja ajokyvyn arviointia sekä oikeustoimikelpoisuuden arviointia.

Kauttaaltaan uudistunut teos sisältää aiempaa kattavammin tietoa tiedonkäsittelyyn vaikuttavista somaattisista tiloista sekä täysin uutena kokonaisuutena aihealueita koskevia kehityksellisiä häiriöitä, joissa tutkimustieto oireiden jatkuvuudesta lapsuudesta aikuisuuteen on lisääntynyt. Kliininen neuropsykologia on tarkoitettu tieto- ja käsikirjaksi psykologeille, neuropsykologeille, psykoterapeuteille, lääkäreille, hoitohenkilöstölle sekä puhe-, toiminta- ja fysioterapeuteille. Se soveltuu myös eri alojen perus- ja erikoistumisopintoihin sekä sairastuneiden ja heidän läheistensä ohjaukseen ja neuvontaan.

Tekijät

Mervi Jehkonen PsT, dos.

Tiia Saunamäki PsT, dos.

Laura Hokkanen PsT, prof.

Kirjoittajat

 • Ritva Akila PsL
 • Anne Arola PsM
 • Ulla Ellfolk FT
 • Åse Fagerlund FT, PsL
 • Marja-Leena Haavisto PsL
 • Marja Hietanen PsT, dos.
 • Laura Hokkanen PsT, prof.
 • Päivi Hämäläinen PsT, dos.
 • Tuomo Hänninen FT, dos.
 • Titta Ilvonen PsT
 • Mervi Jehkonen PsT, dos.
 • Juha E. Jääskeläinen LT, prof.
 • Eeva-Liisa Kallio PsT
 • Mira Karrasch FT, dos.
 • Tatu Kauranen PsT
 • Veera Koponen PsM
 • Sanna Koskinen PsT, dos.
 • Pekka Kuikka PsL
 • Sari Kukkamaa PsL
 • Ritva Laaksonen PsL
 • Siiri Laari PsL
 • Sari Laatu PsT
 • Elina Lahti PsM
 • Matti Laine FT, prof.
 • Päivi Liippola ft
 • Heidi Losoi PsT
 • Kirsti Martikainen LT, dos.
 • Johanna Nukari PsL
 • Laura Nurmi PsL
 • Mari Nurmi PsL
 • Taina Nybo PsT
 • Tapio Paasimaa NTN, liikenneopettaja
 • Liisa Paavola FT
 • Kati Peltonen PsM, KM
 • Erja Poutiainen FT, dos.
 • Mervi Ranta PsL
 • Pekka Rapeli FT
 • Eija Rosti-Otajärvi PsT, dos.
 • Paula Salo PsT, prof.
 • Jaana Sarajuuri PsL
 • Tiia Saunamäki PsT, dos.
 • Heikki Seppälä psykoterapeutti
 • Aleksi Sihvonen LT
 • Laura Sokka PsM
 • Teppo Sola PsM
 • Outi Surma-aho PsL
 • Teppo Särkämö PsT, dos.
 • Annamari Tuulio-Henriksson FT, tutk.prof.
 • Juhani Vilkki FT, prof.
 • Ville Villberg PsL
 • Maarit Virta PsT, dos.
 • Ville Vuorinen LKT, dos.
 • Annamaria Wikström PsT
 • Satu Winqvist FT
 • Minna Wäljas FT
 • Aino Yliranta PsM
 • Marja Äikiä PsT