Lastenneurologia-teoksessa esitellään lapsen normaali kehitys ja sen yleisimmät neurologiset poikkeavuudet.

Lastenneurologia-teoksessa esitellään lapsen normaali kehitys ja sen yleisimmät neurologiset poikkeavuudet, kuten puheen- ja kielenkehityksen sekä motoriikan häiriöt, oppimisvaikeudet, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, autismikirjon häiriöt sekä kehitysvammaisuus.

Lastenneurologia kuvaa tavallisia lasten neurologisia oireita ja sairauksia, kuten päänsärky, sekä harvinaisia neurologisia sairauksia, kuten neuromuskulaarisairaudet. Mukana ovat myös lastenneurologisen kuntoutuksen periaatteet ja menetelmät. Teoksessa käsitellään diagnostiset tutkimusmenetelmät ja pohditaan aiheeseen liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Lastenneurologia on suunnattu lääketieteen opiskelijoille ja lääkäreille. Teoksen toivotaan palvelevan myös lasten parissa toimivia moniammatillisia yhteisöjä sairaaloissa ja perusterveydenhuollossa sekä erityispedagogiikan toimijoita.

Toimittajat

Helena Pihko LKT, prof.

Leena Haataja LT, prof.

Heikki Rantala LKT, prof.

Kirjoittajat

 • Alen Reija LL
 • Arikka Harri LL
 • Arvio Maria LKT, dos.
 • Autti-Rämö Ilona LKT, dos.
 • Castrén Maija LKT, dos.
 • Gaily Eija LKT, dos.
 • Haataja Leena LT, prof.
 • Isohanni Pirjo LT
 • Korpilahti Pirjo FT, prof.
 • Kultti-Lavikainen Nina PsL
 • Lano Aulikki LT
 • Lauronen Leena LT, dos.
 • Linnankivi Tarja LT
 • Lönnqvist Tuula LT, dos.
 • Mäenpää Helena LT
 • Olsén Päivi LT
 • Pihko Helena LKT, prof.
 • Puustjärvi Anita LL
 • Rantala Heikki LKT, prof.
 • Valanne Leena LKT, dos.
 • Vanhala Raija LT, dos.
 • Vanhatalo Sampsa LT, dos.
 • Voutilainen Arja LKT
 • Walldén Tiina LL