Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat kasvava haaste kouluterveydenhuollossa. Noin joka neljäs nuori kokee mielenterveyteen liittyviä oireita viikoittain.

Kurssilla käsitellään yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä ja niiden kohtaamista kouluterveydenhuollossa. Kurssilla opit hyödyntämään kyselylomakkeita oireiden arvioinnin apuna sekä antamaan psykoedukaatiota. Lisäksi tutustut erilaisiin konkreettisiin menetelmiin, joiden avulla lievittää lasten ja nuorten mielenterveysongelmien oireita.

Verkkokurssi on suunnattu kouluterveydenhoitajille, mutta soveltuu myös muille ammattiryhmille. Verkkokurssin sisältö painottuu yläkouluikäisiin.

Kurssi on toinen osa Mielenterveyden edistäminen kouluterveydenhuollossa -koulutuskokonaisuutta.

Tekijät

Th, TtT, dosentti Tuovi Hakulinen, toimii tutkimuspäällikkönä THL:lla.

Th, TtT Tiina Mäenpää, toimii Terveydenhoitajaliiton puheenjohtajana.

LT, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri ja dosentti Anna Sofia Sarvasmaa, toimii osastonlääkärinä HUS nuorisospykiatriassa.

Th, TtM Tiina Putkuri, toimii verkko-oppimisen asiantuntijana Oppiportissa. On toiminut kouluterveydenhoitajana Espoon kaupungilla ja sairaanhoitajana HUS nuorisopsykiatriassa.