Nuoren elämäntilannetta on usein syytä kartoittaa vastaanotolla laajasti, sillä yllättävätkin asiat voivat liittyä toisiinsa ja toisaalta riskitekijät sairauksille ja huono-osaisuudelle kasautuvat. Aina nuoren haastattelu ei kuitenkaan ole helppoa.

Tällä kurssilla opit, kuinka hyvä hoitosuhde nuoren kanssa rakentuu ja mitä asioita haastattelussa on syytä käydä läpi. Kurssilla opetettava HEADDS -haastattelutekniikka on tunnettu ja tunnustettu menetelmä, jonka avulla saat yhden tapaamisen aikana kattavan kuvan nuoren elämästä vahvuuksineen ja riskitekijöineen. Lisäksi saat kurssilta vinkkejä, kuinka toimia haastattelussa esiin tulevien asioiden suhteen.

Voit syventyä kurssin teemoihin kuuntelemalla kurssin asiantuntijoiden podcast-keskustelun:

Tekijät

LT, lastentautien erikoislääkäri, nuorisolääkäri Elina Hermanson, toimii lasten ja nuorten lääkärinä yksityissektorilla sekä Aseman lapset ry:n Pasila-projektissa.

Nuorisopsykiatrian professori, nuorisolääkäri Riittakerttu Kaltiala, toimii nuorisopsykiatrian ylilääkärinä ja vastuualuejohtajana TAYS:ssa.

Nuorisolääketieteen dosentti Silja Kosola, toimii osastonlääkärinä HUS Lasten sote-yhteistyökeskuksessa ja tutkijana Lastentautien tutkimuskeskuksessa.

TtM Tiina Putkuri, toimii verkko-oppimisen asiantuntijana Oppiportissa.