Sosiaaliset hätätilanteet ovat yleistyneet ja ne voivat koskettaa kaikkia ihmisiä ikään tai taustaan katsomatta. Ne voivat olla syy hoitoon hakeutumiselle tai olla yhteydenoton taustalla. Terveydenhuollon ammattilaisilla on keskeinen rooli sosiaalisten hätätilanteiden tunnistamisessa, potilaan ohjaamisessa ja tiedon välittämisessä sosiaalitoimelle sekä viranomaisille.

Sisältö

Mikä on sosiaalinen hätätilanne? Milloin teen ilmoituksen sosiaalitoimeen tai viranomaisille? Mitä sosiaalipäivystyksessä tapahtuu?

Webinaarissa keskitytään sellaisten sosiaalisten hätätilanteiden tunnistamiseen, jotka vaativat välitöntä reagointia. Koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti terveydenhuollon ammattilaisten ilmoitusvelvollisuutta ja sen mukaan toimimista. Saat lisäksi tietoa sosiaalipäivystyksen ja -sosiaalihuollon roolista ja tehtävistä sosiaalisissa hätätilanteissa.

Webinaari soveltuu hoidon tarpeen arviointia tekeville terveydenhuollon ammattilaisille, alan opiskelijoille ja opettajille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille ammattilaisille.

Oppimistavoitteet

  • Osaat tunnistaa sosiaalisia hätätilanteita.
  • Tiedät, mitä ammattilaisen ilmoitusvelvollisuus tarkoittaa ja osaat toimia sen mukaan.
  • Tiedät sosiaalipäivystyksen roolin ja tehtävät sosiaalisissa hätätilanteissa.
  • Ymmärrät oman roolisi sekä moniammatillisen yhteistyön merkityksen sosiaalisten hätätilanteiden hoitamisessa.

Ohjelma 12.11.2024

Aika Ohjelma
Klo 13.45 Webinaaritila aukeaa
Klo 14.00 Tervetuloa webinaariin!
Petra Kupari, pj.
Klo 14.05 Mikä on sosiaalinen hätätilanne? Ilmoitusvelvollisuus, lainsäädäntö ja sosiaalityön keinot
Ritva Larsson
Klo 14.30 Milloin pitää olla huolissaan? Sosiaalisen hätätilanteen tunnistaminen terveydenhuollossa
Anna-Maria Ojala
Klo 14.55 Kysymyksiä ja keskustelua
Klo 15.05 Tapausesimerkkejä yhteisesti
Ritva Larsson ja Anna-Maria Ojala
Klo 15.45 Kysymyksiä ja keskustelua
Klo 15.55 Webinaarin päätössanat
Petra Kupari, pj.
Klo 16.00 Webinaari päättyy

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Asiantuntijat

YTM Ritva Larsson työskentelee sosiaalityöntekijänä Helsingin sosiaalipäivystyksessä.

TtM Anna-Maria Ojala työskentelee ensihoidon lehtorina Oulun ammattikorkeakoulussa.

Sairaanhoitajka YAMK Petra Kupari on Oppiportin webinaarien tuotepäällikkö sekä webinaarin puheenjohtaja.