Sosiaalihuollon tarpeen arviointi

Julkaistu 9.10.2019

Terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat avainasemassa kohdatessaan työssään ihmisiä, jotka terveydenhuollon avun lisäksi voivat olla myös sosiaalihuollon avun tarpeessa. Ilmoitusvelvollisuus sekä alaikäisten että täysi-ikäisten potilaiden kohdalla koskee jokaista terveydenhuollon ammattihenkilöä.

Tällä kurssilla käsittelemme terveydenhuollon ammattihenkilöiden velvollisuuksia sosiaalihuollon tarpeen arviointiin liittyen. Kurssilla perehdytään sekä lainsäädäntöön että yhteydenottojen ja ilmoitusten tekemiseen käytännössä. Lisäksi kurssilla käydään läpi, kuinka ottaa potilaan kanssa vaikeita asioita puheeksi.

Suosittelemme välttämään Internet Explorer -selaimen käyttöä kurssin toimivuuden varmistamiseksi.

Tekijät

Sosiaalityöntekijä Jussi Laitinen, toimii johtavana sosiaalityöntekijänä Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä.

Sosiaalityöntekijä Juhani Luotola, toimii sosiaalityöntekijänä Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä.

Sairaanhoitaja Anne Norola, toimii sairaanhoitajana Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä.

OTK Kati Saastamoinen, Aavalex Oy.

TtM Tiina Putkuri, toimii verkko-oppimisen asiantuntijana Oppiportissa.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

45 minuuttia

Kohderyhmä

Perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa toimivat terveydenhuollon ammattihenkilöt ja alan opiskelijat

Arviot

/ 458 arviota
Monikin asia oli uutta ja nyt tiedän, miten pitää toimia näissä tilanteissa.
Hyvä, selkeä ja ytimekäs verkkokurssi.
Asiallinen ja ajankohtainen. Suosittelen.