Hyviä kohtaamisia terveydenhuollossa

Julkaistu 30.6.2020 • Päivitetty 4.4.2023

Onnistunut vuorovaikutus sekä kollegoiden ja tiimien kesken, että potilaiden kanssa, vaikuttaa  positiivisesti työntekijän hyvinvointiin vaativassa ympäristössä ja potilaan kokemukseen terveydenhuollosta. Tutkimusten mukaan se vaikuttaa myös potilasturvallisuuteen ja hoidon laatuun.

Tällä kurssilla pohdimme vuorovaikutuksen merkitystä ja voimaa terveydenhuollossa, ja soveltavan filosofian näkökulman siihen tuo professori Esa Saarinen. Terveydenhuollon tehtävänä ja tavoitteena on potilaan laadukas, turvallinen ja oikea-aikainen hoito, potilaslähtöisesti toteutettuna. Hoidon ytimessä on kohtaaminen, ihmisten välinen inhimillinen vuorovaikutus. Miten systeemiajattelun ja filosofian näkökulma voisi luoda lisää hyviä kohtaamisia ja hyvää ilmapiiriä terveydenhuollossa? Voisiko sitä kautta syntyä lisää tyytyväisyyttä työhön ja myös parempaa laatua hoitoon?

Voit kuunnella Esa Saarisen ajatukset myös podcastina:

Tekijät

FT Esa Saarinen toimii systeemitieteiden, soveltavan filosofian ja luovan ongelmanratkaisun professorina Aalto-yliopistossa.

LT, syöpätautien ja sisätautien erikoislääkäri Hanna Pelttari toimii koordinoivana päätoimittajana Kustannus Oy Duodecimissa.

DI Eero Tiilikainen toimii luovan alan yrittäjänä tuotantoyhtiössään Talkfast productions sekä professori Saarisen assistenttina Aalto-yliopistossa.

YTM Hanna Turunen toimii verkko-oppimisen asiantuntijana Kustannus Oy Duodecimissa.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

60 minuuttia

Kohderyhmä

Terveydenhuollon ammattilaiset ja opiskelijat

Lisämateriaali

Kuuntele podcast

Arviot

/ 3248 arviota
Välittäminen, pysähtyminen hetkeen, myötätunto. Käsitteinä hyvin tuttuja ja kyllä näitä tulee käytännössäkin toteutettua, mutta niiden todellinen tärkeys toiselle ihmiselle välillä vaan unohtuu. Kiitos tämä oli hyvä kurssi.
Vahvisti sairaalan vuorovaikutussuhteiden merkitystä kaikessa: suhteessa potilaisiin, tiimin jäseniin, ammattirajojen yli, prosesseihin, turvallisuuteen yms. Todella tärkeää ja arvokasta pohdintaa, erittäin ansioituneelta filosofilta. Vahvisti omia arvoja.
Mielenkiintoinen, mukaansa tempaava, täyden kympin kurssi! Suosittelen kurssia. Lyhyt, ymmärrettävää tekstiä ja helppo käydä läpi, mutta niin antoisaa ja saa työkaluja omiin kohtaamisiin ja vuorovaikutustilanteisiin. Auttaa kehittymään omassa työssä.
Suosittelen todella! Päivän paras asia.
Kurssille on syytä istuutua niin, että pohdinnalle on avoin ja sille löytyy aikaa. Näin, kurssi ammentaa ajatuksia ja opettaa varmasti uutta. Lisää ymmärrystä, ja edistää omia kykyjä vuorovaikuttajana työyhteisön (ja sen ulkopuolella) kaikissa ulottuvuuksissa.