Asiakaspalvelu kuuluu kaikille terveydenhuollon työntekijöille, ja sen tehtävänä on luoda asiakkaalle hyvä ja jopa odotukset ylittävä palvelukokemus.

Koulutuksessa käsitellään hyvän asiakaspalvelun perusteita, palvelupolun vaiheita ja eri asiakaspalvelukanavia, joita terveydenhuollon toimijat käyttävät asiakaspalvelussa.

Verkkokoulutukset on toteutettu yhteistyössä Qreformin ja Suomen Asiakaspalvelusertifioinnin kanssa. Koulutus pohjautuu Asiakaspalvelupassi®- ja Parhaan Palvelun Talo -koulutussisältöihin.

Koulutuskokonaisuuteen kuuluvat sisällöt

  • Terveydenhuollon asiakaspalvelun ABC (Verkkokurssi)
  • Asiakaspalvelutilanteet terveydenhuollossa (Verkkokurssi)
  • Asiakaspalvelu eri kanavissa (Verkkokurssi)
  • Asiakaspalvelu terveydenhuollossa, lopputesti (Verkkokurssi)