Onnistunut vuorovaikutus sekä kollegoiden ja tiimien kesken, että potilaiden kanssa, vaikuttaa  positiivisesti työntekijän hyvinvointiin vaativassa ympäristössä ja potilaan kokemukseen terveydenhuollosta. Tutkimusten mukaan se vaikuttaa myös potilasturvallisuuteen ja hoidon laatuun.

Tällä kurssilla pohdimme vuorovaikutuksen merkitystä ja voimaa terveydenhuollossa, ja soveltavan filosofian näkökulman siihen tuo professori Esa Saarinen. Terveydenhuollon tehtävänä ja tavoitteena on potilaan laadukas, turvallinen ja oikea-aikainen hoito, potilaslähtöisesti toteutettuna. Hoidon ytimessä on kohtaaminen, ihmisten välinen inhimillinen vuorovaikutus. Miten systeemiajattelun ja filosofian näkökulma voisi luoda lisää hyviä kohtaamisia ja hyvää ilmapiiriä terveydenhuollossa? Voisiko sitä kautta syntyä lisää tyytyväisyyttä työhön ja myös parempaa laatua hoitoon?

Voit kuunnella Esa Saarisen ajatukset myös podcastina:

Tekijät

FT Esa Saarinen toimii systeemitieteiden, soveltavan filosofian ja luovan ongelmanratkaisun professorina Aalto-yliopistossa.

LT, syöpätautien ja sisätautien erikoislääkäri Hanna Pelttari toimii koordinoivana päätoimittajana Kustannus Oy Duodecimissa.

DI Eero Tiilikainen toimii luovan alan yrittäjänä tuotantoyhtiössään Talkfast productions sekä professori Saarisen assistenttina Aalto-yliopistossa.

YTM Hanna Turunen toimii verkko-oppimisen asiantuntijana Kustannus Oy Duodecimissa.