Rohkea ja käytännönläheinen opas terveydenhuollon uudistamiseen Lean-periaatteiden avulla, yksi lääkäri kerrallaan

Lean ja terveydenhuolto-teos kertoo selkeästi ja ytimekkäästi, kuinka terveydenhuollon yksikössä voidaan ottaa Lean-periaatteet käyttöön kuuden toimiviksi havaitun toimenpiteen avulla.

Teoksessa esitetyt Lean-periaatteet ja Lean-muutoksen vaiheet toimivat yhtä lailla ortopedian, neurologian kuin sydäntautien osastolla. Ne toimivat sekä pienissä hoitoyksiköissä että suurissa sairaaloissa. Lean-menetelmä tarjoaa työkalut, joilla voidaan ratkaista potilaita ja lääkäreitä hoitoprosessissa turhauttavat ongelmat.

Teos on tarkoitettu kaikille Lean-kehittämisestä kiinnostuneille terveydenhuollon työntekijöille. Lean-kehittämistä oppii parhaiten tekemällä, mutta lukemalla oppii ymmärtämään sen filosofiaa. Muiden kokemuksia voi hyödyntää omassa kehittämistyössä.

Tekijät

Aneesh Suneja

Carolyn Suneeja