Lean-kehittämisen filosofiaa, menetelmiä ja siinä tarvittavia taitoja voidaan soveltaa monin eri tavoin hyvinkin erilaisissa organisaatioissa.

Oletko koskaan miettinyt, millaista työskentely olisi jos aikaa jäisi työpäivän aikana riittävästi kirjaamiseen, lounaalla käyntiin ja asiakkaiden kuuntelevaan kohtaamiseen? Entä jos aikaa ei kuluisi turhiin toimiin ja työpäivät päättyisivät sovittuna aikana? Kurssin aikana hahmotat, mitä Lean-kehittämisellä tarkoitetaan käytännössä ja miten voit lähteä soveltamaan sitä omassa työssäsi, tiimissäsi tai yksikössäsi.

Kurssin videoilla esiintyvät projektipäällikkö Esko Korhonen HUSin Lean-kehittämisyksiköstä ja lastenlääkäri Tiina Laine HUSista.

Tekijät

Kehittämispäällikkö Anna-Mari Laulumaa, toimii HUSin Lean-kehittämisyksikössä.