Leanilla voidaan tarkoittaa jatkuvan parantamisen ja kilvoittelevan elämänasenteen filosofiaa, tietynlaista johtamisjärjestelmää, systemaattisen ja tietoon pohjautuvan tiedon hakemista prosessien kehittämiseksi, virtaustehokkuuden korostamista resurssitehokkuuden sijaan, tietyn menetelmän käyttöä oman työn kehittämisessä tai erityisesti turhan työn vähentämistä asiakkaan näkökulmasta.

Terveydenhuollon toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Väestön ikääntyminen, pula ammattilaisista ja uudet tavat tuottaa terveys- ja sosiaalipalveluita edellyttävät muutoksia myös toimintatapoihin. Kurssin aikana pohdit organisaation johtamista ja toimintaa sekä hahmotat, mitä Lean-kehittämisellä tarkoitetaan.

Kurssin videoilla esiintyvät apulaisprofessori Paulus Torkki Helsingin yliopistosta, johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi HUSista ja terveydenhuollon hallinnon professori, emeritus (HY) Martti Kekomäki.

Tekijät

Kehittämispäällikkö Anna-Mari Laulumaa, toimii HUSin Lean-kehittämisyksikössä.