Lean-ajattelun mukainen terveydenhuollon johtamisjärjestelmä

Terveydenhuoltoalan toiminta on jo pitemmän aikaa nojannut yksittäisiin sankareihin. Tämä teos kertoo yrityksestä, jossa kehitettiin parempi tapa toimia. Teoksen sisältämät kunkin lukijan nimenomaisiin tarpeisiin mukautettavissa olevat ohjeet ovat välttämättömiä, mikäli mielii selvitä terveydenhuoltoalaa kohtaavista suurista haasteista voittajana.

Terveydenhuoltoalan toiminta on jo pitemmän aikaa nojannut yksittäisiin sankareihin. Esimerkillisiin sairaanhoitajiin ja lääkäreihin, jotka sankaritekoihin venymällä selvittävät työpaikkojensa ongelmat. Tämän seurauksena ala on täynnä eri suuntaan soutavia ihmisiä, jotka riskeeraavat hoidon laadun ja turvallisuuden sekä aiheuttavat ylimääräisiä kuluja. Tämä teos kertoo yrityksestä, jossa kehitettiin parempi tapa toimia. ThedaCare Inc. on Lean-ajattelun ja Toyotan tuotantojärjestelmän periaatteiden avulla parantanut terveydenhuoltopalvelujensa laatua ja luotettavuutta sekä vähentänyt niihin liittyvää hukkaa.

Teos kertoo vaihe vaiheelta, kuinka uusi johtamisjärjestelmä sai muotonsa. Esitellyiksi tulevat Lean-johtamisjärjestelmän kaikki kahdeksan osasta, mm. tieteelliseen menetelmään perustuva ongelmanratkaisu, päivittäin pidettävät tiimikokoukset sekä kaikkien tasojen esimiesten töiden vakiointi. Teoksen lopuksi tutustutaan neljään muuhun ThedaCaren johtamisjärjestelmän käyttöön ottaneeseen terveydenhuoltoalan yritykseen eri puolilta Pohjois-Amerikkaa.

Tekijät

Kim Barnas

Emily Addams