Inhaloitavat lääkevalmisteet

Julkaistu 9.3.2020 • Päivitetty 20.12.2022

Kurssilla perehdyt tavallisimpien hengityselinsairauksien inhaloitavaan lääkehoitoon. Opit perusperiaatteita inhaloitavista lääkkeistä ja lääkehoidon toteuttamisesta.

Kurssin suoritettuasi:

  • tunnet astman ja keuhkoahtaumataudin lääkehoidon perusteet
  • tiedät, miten inhaloitavia lääkkeitä annostellaan ja kuinka potilaan hoitoon sitoutumista voidaan tukea
  • osaat seurata inhaloitavien lääkkeiden käyttöä, vaikuttavuutta ja haittavaikutuksia sekä kirjata ylös hoidon kannalta olennaiset huomiot.

Kurssin on tuottanut Pharmaca Health Intelligence Oy (ent. Lääketietokeskus Oy).

Tekijät

Niina Laine, farmasian tohtori, lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyys (LHKA).

Anne Halmetoja, kehitysproviisori, lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyys (LHKA).

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

45 minuuttia

Kohderyhmä

Lähi- ja perushoitajat. Kurssin voivat suorittaa kertauksena myös sairaanhoitajat ja muut inhaloitavaa lääkehoitoa toteuttavat henkilöt.

Arviot

/ 6083 arviota
Sopivan pituinen verkkokurssi. Aihe aina ajankohtainen.
Kurssin avulla opin paremmin opastamaan eri inhalaatioiden käyttöä sekä ymmärtämään keuhkoahtaumataudin ja astmalääkkeiden eroja.
Kurssilta sai hyvin tietoa hengitettävistä lääkkeistä. Hyvänä lisänä olivat opastusvideot, joita voi käyttää myös potilasohjauksen tukena.