Säteilysuojelun perusteet

Julkaistu 7.2.2020 • Päivitetty 30.5.2023

Säteilyn avulla voidaan saada tietoa sairaudesta ja elimistön toiminnasta. Säteilyä voidaan käyttää myös sairauksien hoitoon. Hyödyllisten ominaisuuksien ohella säteilystä on ihmiselle myös haittaa.

Verkkokurssi käsittelee säteilyn perusteita ja tutustuttaa säteilytoiminnan turvallisuutta ohjaavaan keskeiseen lainsäädäntöön. Kurssilla perehdytään myös säteilyturvallisuuteen työpaikalla sekä eri toimijoiden vastuisiin. Kurssi on tarkoitettu yleiskurssiksi kaikille säteilytyötä tekeville terveydenhuollon ammattilaisille.

Tekijät

Terveydenhuollon erikoislääkäri Päivi Metsäniemi työskentelee johtajaylilääkärinä YTHS:ssä.

Fyysikko Viljami Sairanen työskentelee sairaalafyysikkona HUSissa.

Radiologian erikoislääkäri Mikko Taina työskentelee Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

90 minuuttia

Kohderyhmä

Säteilytyötä tekevät terveydenhuollon ammattilaiset

Erikoistumispisteet

Kurssi on osa Säteilysuojelu terveydenhuollossa -koulutuskokonaisuutta, joka on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi seuraavasti: alat (tuntimäärä): Säteilysuojelukoulutus, kaikki erikoisalat (8).

Arviot

/ 5141 arviota