Sädehoito on tärkeä syövän paranemiseen tähtäävä hoitomuoto leikkaushoidon ohella.

Verkkokurssilla perehdytään erilaisiin sädehoitomuotoihin, sädehoitolaitteisiin, hoidon suunnitteluun, laadunvarmistukseen sekä säteilysuojeluun. Kurssi on tarkoitettu erityisesti syöpähoito-osastoilla työskenteleville hoitajille, perehdytysvaiheessa oleville röntgenhoitajille ja muille kuin syöpätauteihin erikoistuville lääkäreille.

Tekijät

Ylilääkäri radiologi Reijo Autio toimii johtajaylilääkärinä Vaasan keskussairaalassa.

Terveydenhuollon erikoislääkäri Päivi Metsäniemi työskentelee johtajaylilääkärinä YTHS:ssä.

Radiologian erikoislääkäri Mikko Taina työskentelee Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.

Ylifyysikko Mikko Tenhunen työskentelee HYKS Syöpäkeskuksessa Sädehoitolinjan linjajohtajana.