Magneettikuvauslaite muodostaa ympärilleen voimakkaan magneettikentän. Magneettikuvausympäristössä toimii hoitohenkilökunnan lisäksi satunnaisemmin tilassa liikkuvia henkilöitä. Turvallisuuspuutteet magneettikuvaustiloissa liikkumisessa ja työskentelyssä aiheuttavat vaaratilanteita ja vammautumisia, jopa kuolemia. Voidakseen työskennellä MRI-ympäristössä vaarantamatta itseä tai muita, jokaisen tilassa liikkuvan tulee ymmärtää kuvausympäristön rajoitteet ja turvallisuusvaatimukset.

Verkkokurssilla tutustutaan magneettikuvaustilan erityispiirteisiin ja tilassa liikkumisessa ja työskentelyssä huomioitaviin asioihin. Kurssilla perehdytään potilaan valmisteluun ja siihen kuinka magneettikuvaustiloissa tulee toimia hätätilanteessa. Käymme läpi myös MRI kuvaukseen lähettämisen aiheet ja vasta-aiheet. Kurssin ensisijaisena kohderyhmänä ovat magneettikuvaustiloissa työskentelevä hoitohenkilökunta. Kurssi soveltuu osin myös tiloissa satunnaisesti liikkuville, kuten esimerkiksi siivoojille, vahtimestareille ja pelastushenkilöstölle. Kurssin voi suorittaa hoitohenkilökunnan tai muun työntekijän roolin mukaisesta näkökulmasta. Kurssin suorittaminen kestää roolista riippuen 25–45 minuuttia. 

Tekijät

LT Reijo Autio, röntgenylilääkäri VSHP.

FT dos. erikoissairaalafyysikko Eveliina Lammentausta, sairaalafyysikko PPSHP kuvantaminen.

FT erikoissairaalafyysikko Eini Niskanen, ylifyysikko röntgen VSHP.

Röntgenhoitaja Hans Högdahl, röntgen VSHP.

KM Heini Radi, verkko-oppimisen asiantuntija, Kustannus Oy Duodecim.