Sairaudesta saadaan kokonaiskuva yhdistämällä isotooppimenetelmillä saatava toiminnallinen tieto ja radiologisella kuvantamisella saatava tarkka anatominen informaatio.

Verkkokurssilla keskitytään kestäviin toimintatapoihin, joilla voidaan minimoida potilaan ja henkilökunnan säteilyaltistusta. Kurssilla perehdytään käytännön säteilytyöhön isotooppitutkimuksissa ja -hoidoissa.

Kurssin kohderyhmänä on isotooppilääketieteeseen erikoistuvat hoitajat sekä muut lääkärit kuin isotooppilääketieteeseen erikoistuvat lääkärit.

Tekijät

Ylilääkäri radiologi Reijo Autio toimii johtajaylilääkärinä Vaasan keskussairaalassa.

Radiokemisti Jyri Lehto työskentelee HUS Kuvantamisen syklotroniyksikössä.

Terveydenhuollon erikoislääkäri Päivi Metsäniemi työskentelee johtajaylilääkärinä YTHS:ssä.

Radiologian erikoislääkäri Mikko Taina työskentelee Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.

Ylifyysikko Mikko Tenhunen työskentelee HYKS Syöpäkeskuksessa Sädehoitolinjan linjajohtajana.