Motivoiva keskustelu

Julkaistu 23.5.2014 • Päivitetty 27.11.2020

Motivoivan keskustelun periaatteita voi toteuttaa kaikissa potilastapaamisissa. Erityisen hyödyllistä se on silloin, kun potilaan hoidossa tarvitaan hänen sitoutumistaan elämäntapamuutoksiin tai omahoitoon.

Motivoivalla keskustelulla tarkoitetaan tapaa kommunikoida siten, että potilas motivoituu itse toteuttamaan tarpeellisia muutoksia elintavoissaan. Motivoivan keskustelun tavoitteena on, että potilas ottaa enemmän vastuuta hyvinvoinnistaan ja terveydestään. Kurssi soveltuu lääkäreille, terveydenhoitajille, sairaanhoitajille ja muille potilastyötä tekeville terveydenhuollon ammattilaisille.

Tekijät

PsT Susanna Anglé on psykoterapeutti, elämäntapaohjauksen kouluttaja sekä tutkija Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikössä.

Prof. Pertti Mustajoki on sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri sekä Helsingin yliopiston sisätautiopin dosentti.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

60 minuuttia

Kohderyhmä

Terveydenhuollon ammattilaiset ja opiskelijat

Arviot

/ 25292 arviota
Todella motivoiva ja antoisa kurssi!
Aihe yllätti mielenkiintoisuudellaan. Tiivis tietopaketti kaikkien hyödynnettäväksi.
Muistutti mieleen, että usein potilaan kohtaamisessa positiivinen ilmapiiri ja potilaan oma oivaltaminen voivat olla tehokkaampaa kuin selkeä "luennoiminen".
Suosittelen tätä kurssia. Kurssilla on paljon hyödyllisiä vinkkejä, joita voi heti soveltaa työelämään.