Vakavia mielenterveyshäiriöitä sairastavat tarvitsevat usein ohjausta terveellisten elintapojen noudattamiseen ja itsestä huolehtimiseen.

Vakavia mielenterveyden häiriöitä (psykoosisairaudet mm. skitsofrenia, kaksisuuntainen mielialahäiriö ja psykoottinen masennus) sairastavilla on lukuisia fyysisiä sairauksia enemmän kuin väestössä keskimäärin. Fyysinen samanaikaissairastavuus aiheuttaa oireita, vaivannäköä, huolta ja kustannuksia potilaalle. Sairauksien hoito ja seuranta aiheuttavat kustannuksia myös yhteiskunnalle.  

Tämän kurssin suoritettuasi ymmärrät, millaista fyysistä sairauskuormaa mielenterveyspotilaalle kehittyy ja kertyy. Lisäksi opit, miten vakavia mielenterveyden häiriöitä sairastavien fyysistä terveyttä tulisi seurata ja sairauksien syntymistä ennaltaehkäistä. Saat rohkaisua fyysisen terveyden puheeksiottoon ja konkreettisia neuvoja potilaan kanssa työskentelyyn.

Tekijät

TtT, vtm, sh, Maria Ameel toimii hoitotyön kliinisenä asiantuntijana HUS Psykiatriassa.

LT Saana Eskelinen toimii apulaisylilääkärinä HUS Psykiatriassa.

TtT, sh Minna Rytilä-Manninen toimii osastonhoitajana HUS Psykiatriassa.

TtM Riikka Vierimaa toimii ravitsemusterapeuttina HUS Hyvinkään sairaalassa.

Sh, AMK Johanna Virmiala työskentelee HUS Psykiatriassa.

YTM Hanna Turunen toimii verkko-oppimisen asiantuntijana Kustannus Oy Duodecimissa.