Riittävä liikkuminen pienentää tutkitusti yksilöiden ja väestön riskiä sairastua moniin kansansairauksiin. Se myös parantaa ihmisten elämänlaatua. Lisäksi se edesauttaa sairastuneiden potilaiden hoitoa ja kuntoutumista muun muassa vähentämällä lääkityksen tarvetta.

Kurssilla esitellään hyvän liikuntaneuvonnan periaatteita ja annetaan esimerkkejä siitä, miten liikuntaneuvontaa voi toteuttaa kiireisessä potilastyössä yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa. Aihetta pohjustetaan selventämällä liikkumisen käsitteitä, liikkumista lääkkeenä ja suomalaisten liikkumistottumuksia.

Kurssi on toteutettu yhteistyössä UKK-instituutin kanssa.

Tekijät

Dosentti, terveystieteiden tohtori, ft Minna Aittasalo toimii erikoistutkijana UKK-instituutissa.

THM, ft Annika Taulaniemi toimii suunnittelijana UKK-instituutissa.

LL Kerttu Toivo toimii erikoistuvana lääkärinä UKK-instituutissa.

LT Tommi Vasankari toimii UKK-instituutin johtajana.

LitM Anne-Mari Jussila toimii koulutus- ja kehittämisjohtajana UKK-instituutissa.

KTM Nina Merivirta-Köykkä toimii verkkopedagogina UKK-insituutissa.