Potilasturvallisuus

Julkaistu 23.1.2015 • Päivitetty 20.4.2023

Hyvä kliininen osaaminen on potilasturvallisuuden perusta. Potilasturvallisuustaidot ovat kuitenkin paljon muutakin. Oppiportin käytännönläheinen koulutuskokonaisuus kokoaa yhteen keskeiset potilasturvallisuuden periaatteet.

Koulutuskokonaisuus koostuu Potilasturvallisuuden perusteet –verkko-oppikirjasta ja yhdeksästä verkkokoulutuksesta.

Verkkokoulutusten tavoitteena on edistää potilasturvallisuutta käytännönläheisellä tavalla. Kokonaisuus toimii sekä kertauksena kokeneelle ammattilaiselle että perehdytyksenä tuoreelle työntekijälle. Lisätietomateriaaleista ja linkeistä löytyy syventävää tietoa sitä kaipaaville. Verkkokurssit muodostavat kokonaisuuden, mutta rakenne mahdollistaa myös kurssien suorittamisen yksi kerrallaan.

Koulutusten kohderyhmänä ovat ensisijaisesti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon lääkärit. Ne soveltuvat kuitenkin hyvin myös muulle terveydenhuollon henkilöstölle sekä opiskelijoille.

Tekijät

Potilasturvallisuus-kokonaisuus on tehty yhteistyössä HUSin potilasturvallisuuden ohjausryhmän kanssa.

Kokonaisuuteen kuuluvat sisällöt

  • Johdatus potilasturvallisuuteen (Verkkokurssi)
  • Laiteturvallisuus (Verkkokurssi)
  • Infektioiden torjunta (Verkkokurssi)
  • Turvallinen lääkehoito (Verkkokurssi)
  • Turvallinen potilassiirto (Verkkokurssi)
  • Potilasvahingot ja valvonta (Verkkokurssi)
  • Potilasturvallisuuden raportointi ja seuranta (Verkkokurssi)
  • Vaaratapahtumien raportointi ja korjaavat toimet (Verkkokurssi)
  • Vakavat vaaratapahtumat ja juurisyyanalyysi (Verkkokurssi)
  • Potilasturvallisuuden perusteet (Oppikirja)
Avaa koulutuskokonaisuus

Oppimateriaali

Verkkokirja ja yhdeksän verkkokurssia

Laajuus

9 tuntia

Kohderyhmä

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon lääkärit, hoitajat ja alan opiskelijat

Erikoistumispisteet

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on hyväksynyt koulutuskokonaisuuden teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi seuraavasti: Päätös: HY15/019, Alat (tuntimäärä): Terveydenhuolto (9), Työterveyshuolto (9), Yleislääketiede (9), Hallinnollinen koulutus kaikille aloille (9)

Arviot

/ 907 arviota