Hoitosuunnitelma ja hoidon linjaukset

Julkaistu 30.6.2020

Hoidon suunnittelu ja sen linjaaminen ovat tarpeellinen osa potilastyötä.

Potilaan hoito on helpompaa, kun hänen kanssaan on laadittu kokonaisvaltainen, yksilöllinen hoitosuunnitelma. Omahoidon toteutuminen ja hoidon jatkuvuus ovat hoidon onnistumisen edellytyksiä erityisesti pitkäaikaissairauksissa. Hoidon yksilöllinen ja laadukas järjestäminen sekä potilaan aktiivinen osallistuminen hoitoonsa paranevat hoitosuunnitelman avulla. Ajantasaisen hoitosuunnitelman merkitys korostuu etenkin päivystystilanteissa.

Tämän kurssin käytyäsi tiedät hyvän hoitosuunnitelman perusohjeistuksen tai syvennät osaamista siinä. Lisäksi opit, miten aloitat hoitosuunnitelman tekemisen luontevasti erilaisissa potilastilanteissa ja kuinka osallistat potilasta siihen. Kurssilla käydään läpi myös elämän loppuvaiheen ennakoiva hoitosuunnitelma ja siihen liittyvät potilaan tahdon ilmaukset. Opit, mitä hoitolinjauksilla ja hoidon rajauksilla tarkoitetaan.

Tekijät

LL Satu Brinkmann toimii terveyskeskuslääkärinä Heinolan terveyskeskuksessa.

Sh Sari Hokkanen toimii asiantuntijasairaanhoitajana Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä ja avosairaanhoidossa.

LT Risto Kuronen toimii asiantuntijalääkärinä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä ja avosairaanhoidossa.

LL Johanna Tulonen-Tapio toimii päätoimittajana Kustannus Oy Duodecimissa.

YTM Hanna Turunen toimii verkko-oppimisen asiantuntijana Kustannus Oy Duodecimissa.

Ei käyttöoikeutta sisältöön

Oppimateriaali

Verkkokurssi

Laajuus

40 minuuttia

Kohderyhmä

Terveydenhuollon ammattilaiset ja alan opiskelijat

Arviot

/ 2680 arviota
Työssäni käytän hoitosuunnitelmaa ja kurssi antoi hyviä ajatuksia kokonaisuudessaan.
Selkeytti eri termien eroja ja täsmensi hoitosuunnitelman sisältöä.
Olipa toimiva. Kannattaa tehdä.
Hyvä aihekokonaisuus, laittoi miettimään. Antoi uutta ymmärrystä mm. hoitotahto-kysymyksissä.
Hyvä ja selkeä kurssi, palautti mieleen paljon jo olemassa ollut ja parantaa jatkossa kirjaamista.